"

Mer än 90 minuter

"

<

Elitfotboll Dam inför en ny certifiering för att stärka svensk damfotbolls framtid

8 apr 2024

Elitfotboll Dam presenterar en ny slagkraftig certifiering som ska utveckla den elitförberedande verksamheten i Sverige, med syfte att långsiktigt och hållbart konkurrera om…