"

Mer än 90 minuter

"

<
22 juni, 2022

Hållbarhetsrapport 2021

Elitfotboll Dam släppte sin hållbarhetsrapport för år 2021. Intresseorganisationen för klubbarna i OBOS Damallsvenskan och Elitettan rapporterar om en elitdamfotboll på stark frammarsch och ett hållbarhetsarbete som tar stadiga kliv framåt.

Syftet med EFD:s hållbarhetsrapport är att på ett transparent sätt erbjuda möjligheten att kunna följa utvecklingen över tid. Det ger bättre förutsättningar för att bygga samverkan med bland annat näringslivet, som grundar sig i de prioriterade utvecklingsområdena.

–  Hållbarhet för oss på EFD är väldigt nära kopplat till vår kärnverksamhet – fotbollen. Så det fortsatta utvecklingsarbetet vi gör behöver ha hållbarhet som kärna. Vi behöver skapa en hållbar fotboll för våra spelare och föreningar, så att vi möjliggör att svensk damfotboll fortsatt står sig stark både sportsligt och i samhället i stort. Detta är något vi inte klarar själva, utan här får vi möjlighet att bygga nära samarbeten med näringslivet där vi kan följa utvecklingen av de insatser vi gör tillsammans.

Hållbarhet är grundpelaren till det utvecklingsarbete som genomförs inom EFD. Utgångspunkten för arbetet är Agenda 2030 och GRI (Global Reporting Initiative). I den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2020/2021 identifierades fyra hållbarhetsområden som kommer att prioriteras i det kommande arbetet de närmaste åren. 

  • Möjliggöra för en professionell, jämställd och jämlik elitverksamhet för damfotbollsspelare.
  • Möjliggöra utveckling för tränare, spelare och föreningar. 
  • Främja fysisk och psykisk hälsa.
  • Aktivt motverka korruption 

Våra mål är stora och ambitiösa, för att uppnå dem kommer vi behöva ett ännu starkare samarbete tillsammans inom EFD och med våra befintliga och nya partners. Vi ser positivt på elitdamfotbollens framtid, vår utvecklingsresa med hållbarhet som grund är den avsats vi behöver.

Rapporten är framtagen av Elitfotboll Dam tillsammans med Ethos International och 10ere.

Den fullständiga Hållbarhetsrapporten hittar du här 

För mer information, kontakta

Tomas Hoszek, Generalsekreterare EFD

Mail: tomas.hoszek@efd.se

Senaste nytt

Rebecca Knaak är Månandens spelare i juni

11 jul 2024

Hoff Persson vinner Månadens Spelare i juni

5 jul 2024

De kan vinna Månadens Spelare i juni

4 jul 2024

Trion som kan vinna Månadens Spelare i juni

2 jul 2024

– Walking away wasn’t an option  

25 jun 2024