"

Mer än 90 minuter

"

<
14 april, 2013

Svenska Spel F-19

Svenska spel F-19

Tabeller och spelschema för Svenska spel F-19 hittar du på www.obosdamallsvenskan.se/f19

Tipselit har varit ett samarbetsprojekt mellan Svenska Fotbollförbundet, Svenska Spel och Elitfotboll Dam (EFD) som startade 1992 och som fortfarande är i full gång. Projektet startade med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta gjordes genom målmedveten satsning på unga talanger. Svenska Fotbollförbundet tillsammans med EFD har projektledarrollen. Under åren har projektet förändrats och utvecklats utifrån de utvärderingar som kontinuerligt genomförts.

Från starten 1992 riktade sig stödet till elitklubbarna i Damallsvenskan. Efter noggrann utvärdering konstaterades att våra unga fotbollstalanger i större utsträckning inte fanns i de allsvenska föreningarna. Detta medförde att projektet redan efter ett år fick en annan inriktning 1993 där unga, duktiga talanger i vårt avlånga land fick en Tipselitinstruktör tilldelad sig.

1993 – 98 arbetade Tipselitinstruktörerna med match- och träningsbesök i spelarnas egen hemmiljö. Spelarna fick stöttning i sin fotbollsutveckling genom sin Individuella utvecklingsplan. Endagarsläger tillsammans med spelare regionalt och även mixat med pojkar var en stor del av verksamheten. Alla spelare som ingick i projektet kallades också till Centrala läger. Svenska Fotbollförbundets förbundskaptener ansvarade för dessa läger och Tipselitinstruktörerna ansvarade genom att agera som instruktörer och coacher i träning och match.

1999 utökades verksamheten genom att de Damallsvenska föreningarna kunde söka medel från projektet för att utöka anställningsgraden för sin tränare. Tränaren fick på så sätt mer tid att stötta sina unga spelare som tillhörde föreningens allsvenska trupp. Tipselitinstruktörerna fortsatte stötta spelarna som tidigare men enbart spelare utanför de Damallsvenska föreningarna.

2002 övergick Tipselits verksamhet i Talangutvecklingsprojektet och tio Talangutvecklare fortsatte arbeta med spelarna såsom Tipselitinstruktörerna gjort tidigare med spelare utanför Damallsvenskan.

2007 efter en stor utvärdering av spelarutbildning övergick arbetet med våra unga talanger i ”Spelarutbildning i en helhet”. 24 Spelarutbildare, en per distrikt anställdes för att komma närmare spelarena och kunna stötta dem i sin egen hemmiljö. Regionala läger tillsammans med två-fyra distrikt genomfördes varje år.

I början av 2010-talet lades ytterligare fokus på att förbättra matchmiljön för unga talanger och sedan 2013 administrerar EFD och SvFF Svenska Spel F19-serien, en serie för de föreningar som är medlemmar i EFD.

2013 inleddes en genomlysning av EFD-föreningarnas organisation, särskilt vad gäller ledartillsättning. Detta har sedan utvecklats ytterligare och sedan 2017 genomförs en årlig s.k. Certifiering av varje EFD-föreningar. Inom ramen för certifieringen sker bedömningar av föreningarnas målsättning med verksamheteten, spelarutveckling, ledarorganisation och samarbeten med andra föreningar och skolor. De svar som inkommer poängsätts och föreningarna erhåller ekonomiskt bidrag i förhållande till de poäng som uppnås. Certifieringen handlar i första hand inte om att få flest poäng utan att de medverkande föreningarna ska kunna jämföra sina egna resultat mot sig själv från år till år, i syfte att utveckla sig själva och sin verksamhet.

Hur många spelare passerar genom Tipselit?

100 % av spelarna som deltagit i landslaget de senaste fyra Världsmästerskapen har passerat genom Tipselit.

Svenska spel F-19

2009 startade EFD med stöd av Svenska Spel serien Svenska Spel F-17. Den var då till för spelare som var 17 år eller yngre. Serien har utvecklats under åren som gått och spelas idag i formen av en F-19 serie.

Serien är endast till för EFD-föreningar och för spelare födda 1999 och senare. Fyra överåriga spelare tillåts (fem om man har en överårig målvakt). Eventuellt överåriga spelare som deltar i match ska vara licensierade i den egna föreningen.

Matcherna i F-19 serien följer SvFF:s Tävlingsbestämmelser förutom att ”lån av spelare” får tillämpas. En förening har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna max sex spelare (sju vid målvakt). Det är dock inte tillåtet att låna in utländska provspelare. Deltagande av i föreningen icke licensierad spelare (s.k. lån) är tillåtet om spelaren är född 1999 eller senare och ska föregås av ett skriftligt godkännande av moderföreningen samt av målsman om spelaren inte fyllt 18 år. Godkännandet ska bifogas laguppställningen.

Grundserier, höstserier och finalspel 2022

Senaste nytt

Rebecca Knaak är Månandens spelare i juni

11 jul 2024

Hoff Persson vinner Månadens Spelare i juni

5 jul 2024

De kan vinna Månadens Spelare i juni

4 jul 2024

Trion som kan vinna Månadens Spelare i juni

2 jul 2024

– Walking away wasn’t an option  

25 jun 2024