"

Mer än 90 minuter

"

<
4 april, 2013

Certifieringsmodell

Sedan 2009 har EFD, föreningarna och Svenska Spel gemensamt drivit ett projekt vid namn Talang 2013 och  som sedan 2017 bär namnet Certifiering. Certifieringen mäter sportsliga nyckeltal i EFD-klubbarna verksamhet i  åldersgrupperna 9-19 år.

Alla klubbar inom EFD bedriver någon form av elitförberedande spelarutveckling där vi återfinner många av morgondagens blivande stjärnor inom svensk damfotboll. Förutsatt att grundkraven uppfylls erhåller alla deltagande klubbar ett ekonomiskt bidrag som kan vara olika högt beroende på antalet erhållna poäng. Under 2023 erhöll 25 av 28 klubbar ekonomiska medel om sammanlagt 4 miljoner kronor från Certifieringen.

 Processmål:

-Kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutveckling 9-19 år                     

-Identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden

– Stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete

– Skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbar

– Skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.

– Underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska damfotbollen

– Framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna

– Höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv   

Den dokumentation som föreningen redovisar ska vara förankrad och internt redovisad för styrelse, tränare och ledare.

Modellen innehåller följande fem områden och som värderas i form av poäng:

 VerksamhetsområdenAntal
frågor
Maximal poängKlubbens
poäng
1Mål med ungdomsverksamheten6180 
2Spelarutveckling12235 
3Ledarorganisation12290 
4Samarbete skola och föreningar 8     110 
 Totalt 1-4 815 
5Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten       
 Totalt 1-5   

Totalt innehåller 1- 4 och som kan betecknas som en processdel 35 frågor och kan ge maximalt 815 poäng. Området 5 som kan betecknas som en resultatdel har dock inget maxpoäng utan är avhängigt hur många av de spelare som de senaste fem åren tillhört föreningen i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang. Föreningen ska ha minst 250 poäng på 1-5 för att bli certifierad.

NivåPoäng 
                      1   250 poäng eller mer 
                          2   500 poäng eller mer 
                          3   700 poäng eller mer 
                          4   900 poäng eller mer 
                          5   1 100 poäng eller mer 

Har du ytterligare frågor om Certifieringsmodellen, skicka ett mejl till sportchef@efd.se

Senaste nytt

Ledarskapssatsningen tar form

22 feb 2024

Kirsten van de Ven blir ny Sportchef för Elitfotboll Dam

19 feb 2024

Valberedningens förslag till årsmötet

12 feb 2024

Elitfotboll Dam medverkade vid Nätverksarenan i London

6 feb 2024

Company Line blir ny ligaleverantör till Elitfotboll Dam

2 feb 2024