"

Mer än 90 minuter

"

<
4 april, 2013

Certifieringsmodell

Svensk fotboll har genom historien fostrat många spelare av hög internationell klass, vilket har lett till stora framgångar för både klubblag och svenska landslag. Det ska vi självklart vara stolta över. Utvecklingen internationellt går idag väldigt fort då fler länder och elitklubbarna på kort tid har fått markant ökade resurser. Svensk damfotboll behöver vara proaktiv. Vi behöver nyttja vår kunskap, våra resurser på ett effektivt och innovativt sätt för att hänga med i den ökande konkurrensen.

Klubbarna inom Elitfotboll Dam anser att föreningarnas elitförberedande verksamhet är en fundamental del i detta arbete, och att höja kvaliteten på denna verksamhet är av yttersta vikt. Endast genom en elitförberedande verksamhet av högsta internationella klass kan vi ta fram spelare som kan ge våra föreningar och landslag framtida framgångar. EFD:s elitfotbollsutvecklare har därför, inom ramen för projektet Elitprojekt Dam som löper över 2023-2025, i samverkan med SvFF, arbetat fram en ny certifiering för de elitförberedande verksamheterna inom EFD:s föreningar.

Vad skiljer då Certifiering 2024 mot den föregående? En tydlig önskan från de medverkande föreningarna är att den nya certifieringen, utöver att vara ett mätverktyg, även ska fungera som vägvisare för nästa steg i utvecklingen inom respektive område. Detta för att kunna möta den variation av behov som finns bland föreningarna inom EFD-kollektivet.

Innehållet är baserat på forskning och beprövad erfarenhet, och ska hjälpa föreningarna att skapa en verksamhet där förutsättningarna hela tiden kan förbättras. Därmed även kvaliteten på spelarutbildningen. Det gäller allt från individuell utveckling och ledarnas beteende, till föreningarnas övergripande arbetssätt.

Vi ser fram emot att jobba med certifieringen tillsammans med alla EFD-föreningar. Nu agerar och samarbetar vi mot en fortsatt framgångsrik svensk fotboll.

Certifieringsbesök Den av EFD utsedda certifieraren kommer att besöka föreningen i den omfattning som är nödvändig för att kunna värdera den elitförberedande verksamheten (EFV) och den efterfrågade inlämnade dokumentationen. Det grundläggande syftet med besöken är att skapa en rättvis bild av hur väl föreningens dokument

ation avspeglar verksamheten – och kvaliteten på den. De kommer att innefatta möten med föreningens ledning, samtal med personal, tränare, ledare och spelare. Likaså andra intressenter som samverkar med föreningen. Dessutom kommer faciliteter, tränings- och matchmiljöer granskas.

Certfieringens olika segment

Certfiering 2024 innehåller sex olika områden, kallade segment, som är direkt riktade mot föreningarnas EFV för F13-F19, samt övergången för spelarna från den elitförberedande verksamheten till seniorverksamhet.

1. Föreningen.
Värdegrund, målsättning, strategi och organisation.

2. Resurser.
Organisationsstruktur, arbetsmiljö, samarbete med skola, interna utbildningar, personal F13-F19 och faciliteter.

3. Ledarskap.
Ledarbeteende, uppföljning ledare och team.

4. Kollektiv spelarutbildning.
Spelarutbildningsplan, skadehantering, planering träning och match, samarbete andra föreningar.

5. Individuell spelarutbildning.
Individuell spelarutbildningsplan, individuell belastning/periodisering, övergångar mellan lag

6. Sportslig nivå och produktvitet.
Nuvarande kollektiva och individuella sportsliga nivåer samt individuell produktivitet över tid.

Hur mäts föreningarna?

De sex segmenten ska ses som ett stöd till föreningarna för att de ska kunna utveckla den elitförberedande verksamheten över tid. Vissa delar är speciellt viktiga, därför får dessa högre poäng eller har specifika krav som måste uppfyllas för att nå en viss stjärnnivå. Varje fråga i segmenten har en maxpoäng och föreningen tilldelas poäng beroende på hur väl föreningen uppfyller kriterierna. Dessa bedöms antingen enbart objektivt eller både objektivt och kvalitativt. För att kunna tilldelas poäng måste efterfrågad objektiv bedömning vara komplett och inskickad i tid samt att kvalitativ bedömning möjliggörs. Varje fråga (undantaget segment 2.5 och 6) är uppdelade i 1-3 riktvärden som visar vad som ska uppfyllas för att erhålla poäng upp till och med maxpoäng. Den objektiva och kvalitativa bedömningen avgör i vilken utsträckning poäng tilldelas. Målsättningen med certifieringen är ej att samtliga föreningar redan nu ska nå maxpoäng inom varje segment eller totalt. Certifieringen ska pågå över längre tid och alla föreningar ska kunna identifiera utvecklingssteg för sin elitförberedande verksamhet år för år i strävan att nå en högre stjärnnivå. För att nå högsta stjärnnivå krävs att föreningen prioriterar den elitförberedande verksamheten över tid och ger den goda ekonomiska resurser.

Har du ytterligare frågor om Certifieringsmodellen, skicka ett mejl till
Kirsten van de Ven kirsten.vandeven@efd.se

Senaste nytt

Rebecca Knaak är Månandens spelare i juni

11 jul 2024

Hoff Persson vinner Månadens Spelare i juni

5 jul 2024

De kan vinna Månadens Spelare i juni

4 jul 2024

Trion som kan vinna Månadens Spelare i juni

2 jul 2024

– Walking away wasn’t an option  

25 jun 2024