"

Mer än 90 minuter

"

<
14 september, 2021

Hållbarhetsrapport 2020

Elitfotboll Dam går fortsatt i frontlinjen för utvecklingen av damelitfotboll 

Damelitfotbollen och dess klubbar i Sverige har historiskt varit ledande och tagit initiativ som inspirerat andra länder och ligor. Idag lanserar EFD sin hållbarhetsrapport för 2020.

Hållbarhetsrapporten, är den första i sitt slag utgiven av EFD och ett viktigt dokument där värden och kunskap inom damelitfotbollen samlas, men som också målsätter och mäter utvecklingen för att uppnå positiva resultat inom utvalda områden. Utgångspunkten är Agenda 2030 och GRI (Global Reporting Initiative) hållbarhetsområden, omsatta till klubbarnas verksamhet.

EFD:s vision är att leverera fotboll i världsklass, vilket kan översättas inom flera olika områden, rent sportsligt, samhällspåverkande, jämställdhet och professionellt för både våra spelare, ledare och klubbar. Vi har jobbat med det och jobbar kontinuerligt med det för att bidra till en hållbarare värld berättar Annika Grälls, ordförande Elitfotboll Dam

I den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2020/2021 identifierades ett antal hållbarhetsområden som fokus ska ligga på under de kommande år. Mest prioriterat är följande fyra områden:

Möjliggöra för en professionell, jämställd och jämlik elitverksamhet för damfotbollsspelare.

Möjliggöra utveckling för tränare, spelare och föreningar. 

Främja fysisk och psykisk hälsa.

Aktivt motverka korruption 

– Hållbarhet är ett stort område. Därför har det varit viktigt för oss att identifiera vilka våra prioriterade hållbarhetsområden ska vara under kommande år. Syftet med hållbarhetsrapporteringen är att vi på ett transparent sätt ska kunna följa samt redovisa damelitfotbollens utveckling över tid säger Tomas Hoszek, generalsekreterare EFD 

Rapporten är framtagen av Elitfotboll Dam tillsammans med Ethos International och 10ere.

Den fullständiga Hållbarhetsrapporten hittar du här

För mer information, kontakta: 

Tomas Hoszek, Generalsekreterare

Mail: tomas.hoszek@efd.se

Senaste nytt

Elitfotboll Dam inför en ny certifiering för att stärka svensk damfotbolls framtid

8 apr 2024

Certifieringsresultat för klubbarna inom Elitfotboll Dam år 2023

26 mar 2024

Ny styrelse för Elitfotboll Dam

19 mar 2024

Anders Billström tar över som ny Ordförande för Elitfotboll Dam

15 mar 2024

Vi välkomnar nya klubbar till Elitettan år 2024

14 mar 2024