Regeringen skickade idag ut ett förslag på anpassning av restriktioner från 1 juli som i praktiken möjliggör för klubbar att välkomna upp till 3000 åskådare per avgränsad yta på sin arena. Förslaget går nu ut på remiss där svaret ska vara inskickat innan kl.09:00 på måndag den 21 juni.

Just nu är maximalt 500 åskådare tillåtna i matcher i OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan och Superettan och regeringen har sedan tidigare meddelat att det kan bli aktuellt med 3000 åskådare från och med runt den 1 juli. Nu verkar det som att det kan bli aktuellt med ännu fler åskådare – närmare bestämt upp till 3000 åskådare per sektion på de arenor som klarar av det.

Regeringen skriver att smittläget i Sverige förbättrats de senaste veckorna och att det därför skickas en promemoria på remiss med förslag på hur ett flertal restriktioner i steg 2 ska anpassas och träda i kraft den 1 juli 2021.

Gällande sektionering, det vill säga att kunna ta in åskådare på avskilda ytor inne på arenan, skriver regerigen som följer:

”Utöver höjda deltagartak föreslås även att arrangemang kan anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd, och så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget. Då gäller deltagartaken för varje sektion.

För detta krävs att varje sektion har separata in- och utgångar samt tillgång till egna servicefaciliteter, som till exempel toaletter och i förekommande fall serveringsställen. Sektionerna ska vara avskilda så att deltagarna i en sektion inte blandas med deltagarna från en annan. Sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och personal som säkerställer att sektionerna upprätthålls.”

Remissvaret ska skickas in inom en vecka och sedan tar regeringen beslut i frågan.