Under fredagseftermiddagen den 15 mars deltog klubbarna i Elitettan och OBOS Damallsvenskan på Elitfotboll Dams (EFD) årsmöte. Årsmötet beslutade bland annat om ny ordförande, Anders Billström och en ny ledamot valdes in i styrelsen, Katarina Berg.

Årsmötet, som hölls i Solna, skedde under ledning av mötesordförande Hans von Uthmann, ordförande SOK. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Anders Billström till nya ordförande och valde även följande ledamöter på 2 år Patrik Andersson, Erika Nilsson, Caroline Strand och Katarina Berg.

Sedan tidigare sitter Markus Nilsson, Lotti Billengren och Fredrik Stengarn som ledamöter – samtliga med ett år kvar på sina mandat. 

Ola Danhard valdes om som ordförande i valberedningen tillsammans med ledamoten Marianne Bogle och Lina Bertilsson. Tre personliga ersättare valdes till valberedningen. Carina Ohlsson till Ola Danhard, Siri Wallenius till Marianne Bogle och Jan-Henrik Troedsson till Lina Bertilsson.

Förutom ovan val gjordes också flera val till ligornas organisationsnämnd samt förbundets representatskap.

Årsmötet

Elitfotboll Dams nya ordförande Anders Billström redogjorde för verksamhetsåret 2023 och Lotti Billengren, styrelsens kassör, gick igenom ekonomin

Överskott 2023: 
Elitfotboll Dam redovisade ett positivt resultat, som beslutades föras över i ny räkning för att fortsatt kunna investeras i verksamheten 2024.

Nya medlemmar i Elitfotboll Dam

Årsmötet beslutade att godkänna nya medlemmar in i Elitfotboll Dam.
Nya föreningar: Malmö FF, Sunnanå SK samt Örebro SK
Avgående föreningar: BK Häcken, IK Rössö Uddelvalla och IFÖ Bromölla.

Verksamhetsplan 2024:
Med Elitfotboll Dams gemensamma strategi som grund beslutade mötet att fastställa verksamhetsplanen för 2024. Elitfotboll Dam kommer under 2024 jobba med följande fokusområden:

Ekonomi: Organisation samt kommersiell utveckling kopplad till hållbarhetsarbetet.

Sportslig utveckling: Spelar- och ledarutveckling via det nya certifieringsverktyget som tagits fram av EFD:s Elitfotbollsutvecklare under ledning av Kirsten van de Ven.

Publik: Matchdagsintäkter drivet av publikrekrytering

Årsmötet avslutades med tack!
Tidigare ordförande Annika Grälls tackades av för sina insatser som ordförande för Elitfotboll Dam under de senaste 8 åren. Även mötets ordförande Hans von Uthmann tackades av med blommor och applåder.

Med ny styrelse på plats ser vi fram emot att fortsätta arbeta vidare med vår gemensamma vision och strategi som tagits fram tillsammans med våra medlemsklubbar inom Elitfotboll Dam