SvFF:s Krisgrupp för tävlingsområdet har sammanträtt och behandlat spelstart för division 2 och 3 herrar, division 1 damer och de elitförberedande ungdomstävlingarna. Dessa tävlingar är alla planerade att starta i mitten av juni, men för att det ska kunna realiseras krävs förändrade riktlinjer för resor från Folkhälsomyndigheten.

SvFF:s Krisgrupp anser att de tidigare besluten om spelstart för Division 2 och 3 herrar och Division 1 damer ska ligga fast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten senast fredag 5 juni lämnar ett tydligt besked om nya resedirektiv som tillåter spelstart. Kommer inget sådant besked senast vid den tidpunkten skjuts spelstart till 26 juli, även detta under förutsättning att tillåtande resedirektiv då hunnit meddelas.
Oavsett tidpunkt för seriestart för dessa tävlingar enligt ovan, ligger tidigare beslut om tidpunkt för kvalspel fast.

SvFF:s Krisgrupp anser vidare att tidigare beslut om spelstart för de elitförberedande ungdomstävlingarna – F17, P16, P17 och P19 – ska ligga fast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten senast måndag 8 juni lämnar ett tydligt besked om nya resedirektiv som tillåter spelstart. Kommer inget sådant besked senast vid den tidpunkten skjuts spelstart till 2 augusti.

Skulle det bli spelstart i ovan nämnda tävlingar från 14 juni vill Krisgrupp Tävling påminna om det som kommunicerats i anslutning till tidigare beslut, att begäran om flytt av matcher i omgångarna före sommaruppehållet kommer att behandlas med största välvilja, men att matchflytt enligt tävlingsbestämmelserna som huvudregel kräver att de båda inblandade föreningarna är överens.