Är det dags nu?

Martin Glenn, Chief Executive Officer of The Football Association, menade under FIFA:s konferens ”Eqaulity and Inclusion” i måndags att det under lång tid har underinvesterats i damfotbollen och att det är dags att börja göra något åt det.

Orättvisor är inte bara historia. I Sverige, idag så satsas ungefär 20 % av idrottens totala resurser på tjejer, enligt siffror från Idrottsekonomiskt centrum. Ja, det har en historisk förklaring, men det förklarar inte varför vi ska fortsätta att snedfördela och speciellt när det handlar om unga och barn som idrottare, som i huvudsak finansieras av offentliga medel. Få av oss skulle acceptera att andra områden, såsom skolan uppvisade de här skillnaderna. När det kommer till fördelning av offentliga medel så kan man välja om det ska spegla samhället som det har varit eller vara ett incitament för det samhälle som vi vill ha.

Jämställdhet har främst drivits av kvinnor, framförallt när det handlar att få förändringar i samhället till stånd. Mycket har gjorts, men mycket återstår att göra. För att öka tempot och få större genomslag så behöver alla engagera sig. Inte bara som tyst supporter, utan som någon som ger uttryck för det är självklart att alla ska få samma chanser till sitt idrottande. Det är inte vidare konstruktivt eller framgångsrikt att vänta på att förändringarna kommer av sig själva, bara om man väntar tillräcklig länge.

I Statens Offentliga Utredningar 2014:6 om män och jämställdhet står det att effekterna av attitydpåverkande insatser är små om man jämför med konkreta åtgärder. Omsatt i idrottens värld, så skulle det med samma logik och konsekvens ha större effekt om man till exempel reformerade fördelningen av medel till våra unga först, än om man bara försökte förändra attityderna.

Så till Riksidrottsförbundet, som fått i uppdrag av idrottsminister Gabriel Wikström att se över fördelningen inom idrotten och presentera ett förslag under våren 2018, är budskapet enkelt. Ändra fördelningen om ni vill uppnå förändring både när det gäller förutsättningar och attityder.

Egentligen är det en ganska enkel fråga. För visst borde det vara så att alla människor, oavsett kön ska ha samma möjligheter i livet? Genom att satsa på jämställdhet och mer rättvist fördelade resurser blir alla vinnare.

Annika Grälls
Ordförande
Elitfotboll Dam