Valberedningen har fastställt sitt förslag inför Elitfotboll Dams årsmöte den 15 mars. Valberedningen föreslår följande styrelse:

Ordförande:
Anders Billström, 1 år, 2024

Ledamöter:
Patrik Andersson, omval 2 år, 2024-2025
Erika Nilsson, omval 2 år, 2024-2025
Caroline Strand, omval 2 år, 2024-2025
Katarina Berg, nyval 2 år, 2024-2025

Tidigare valda: Lotti Billengren, Markus Nilsson och Fredrik Stengarn

Elitfotboll Dams styrelse föreslår Erika Nilsson som representant i Svenska fotbollförbundets förbundsstyrelse på 1 år.

Vid frågor, kontakta valberedningen:
Ola Danhard
Lina Bertilsson
Marianne Bogle