Under det senaste året har fler än 250 svenska damfotbollsspelare på elitnivå regelbundet testat sin fysiska förmåga med hjälp av ny, svensk teknik. Resultatet ger nya insikter om damspelarnas fysiologi, men även om att fler studier behövs. – Vi vill lyfta fram hur viktigt det är för damspelare att utveckla förmågan att arbeta explosivt i syfte att öka den fysiska prestationen på planen och därmed eventuellt minska skaderisken, säger Helena Andersson, Med.Dr.Sci vid Umeå Universitet.

Damfotbollen har utvecklats snabbt under de senaste tjugo åren och på elitnivå har de fysiska kraven höjts kraftigt. Varje match springer damspelarna en dryg mil, varav två kilometer sker i hög hastighet och många löpningar i ännu högre sprinthastigheter. Därtill utför spelarna utför många explosiva aktioner under match, så som accelerationer, inbromsningar och närkamper.

I vetenskapliga studier på herrelitspelare har det visat sig att välutvecklade, så kallade explosiva kapaciteter kan minimera skaderisken. Studier av damspelares explosiva kapacitet har dock varit få, och över lag har tester av just explosiva moment skett vid enstaka tillfällen under säsongen. Men nu har ny, mobil teknik från svenska Photon Sports öppnat möjligheten för klubbar att enkelt och kontinuerligt mäta spelarnas förmågor.

Detta utgör grunden till den unika pilotstudien, som genomförts i samverkan mellan Elitfotboll Dam och Photon Sports. 

Pilotstudien visar intressanta resultat och bidrar till mer kunskap om hur vi kan minska skador inom damfotbollen och också stärka spelarnas fysiska status. Det är prioriterade områden och vi glada att vi redan nu ser resultat av den satsning vi gjort kring forskning kopplat till damfotboll, säger Stefan Alvén, sportchef Elitfotboll Dam.

Under säsongen 2022 testade flera föreningar i OBOS Damallsvenskan kontinuerligt sina spelare på momenten 5 m sprint, 30 m sprint och en typ av upphopp, så kallade countermovement jumps. Data har sedan bearbetats och analyserats av Dan Fransson, PhD vid Göteborgs Universitet, Helena Andersson, Med.Dr.Sci vid Umeå Universitet och Hannah Hutterman, MSc. 

Genom att testa spelare upp till flera gånger i veckan har vi fått en helt ny överblick av spelarnas fysiska explosiva kapacitet och hur det varierar över en säsong eller till exempel försäsong. Om man får en bild av en spelares normala explosiva kapacitet skulle man eventuellt kunna upptäcka förändringar i deras normala mönster och därmed minska skaderisken, säger Dan Fransson.

Även om det handlar om preliminära data så visar det ändå på vikten av att öka kunskapen kring damfotbollsspelare och särskilt den explosiva träningen, menar han. – Att få en djupare förståelse för kvinnors fysiska och fysiologiska svar på fotbollsspecifik träningsmetodik är nödvändigt för att spelare ska kunna träna effektivt.

Det gruppen kommit fram till är att det lite överraskande inte fanns någon korrelation mellan hoppövningen och de kortare sprintdistanserna, vilket andra studier visat. I stället fanns det en stark korrelation mellan countermovement jumps och topphastigheten på den längre sprintdistansen. Sammantaget indikerar det att höjdprestanda kan vara en viktig så kallad markör för damfotbollsspelarnas förmåga att prestera topphastigheter.

Att titta närmare på den här typen av hopp och sambandet med neuromuskulär prestation och trötthet i elitfotboll kommer ge oss värdefull information. Den kan göra det möjligt för tränare att planera tränings- och återhämtningsstrategier på individuell nivå, säger Helena Andersson. 

Pilotstudien är den första i sitt slag och har givit gruppen tankar om kommande studier, berättar hon.

Framåt skulle vi vilja undersöka om neuromuskulär prestation kan skilja mellan olika spelarpositioner och om det kan finnas skillnad mellan elitspelare och toppklasspelare i svenska förstaligan. Vi skulle också vilja utforma en träningsstudie för att kunna förbättra neuromuskulär kapacitet hos kvinnliga elitspelare. Från studier på männen vet vi att det är viktigt, både för ökad prestation men även för att minska risken för skador.

Den tekniska mätutrustningen är utvecklad av det Skellefteåbaserade företaget Photon Sports, som med sina 3D-kameror och avancerade sensorer mäter och dokumenterar spelarnas individuella rörelsemönster med fokus på snabbhet, kvickhet och spänst. Förutom lagen i OBOS Damallsvenskan används systemet även av flera av de främsta lagen inom herrfotbollen i Sverige och Europa.

Bakom projektet står Elitfotboll Dam i samarbete med Photon Sports, med delvis finansiering av Sparbanken Skåne, Folksam samt Infrastructure Logistics.

För studien, pressbilder mm:

https://www.photonsports.com/wp-content/uploads/2023/07/a-pilot-study-explosive-capacities.pdf

För mer information, kontakta:

Photon Sports
Anders Tånger, VD
anders.tanger@photonsports.se
070-6924842