Nu är det dags att nominera kandidater till styrelsen i EFD. Fram till 1 december kan föreningarna lämna förslag på kandidater till valberedningens ordförande Ola Danhard på ola.danhard@gmail.com. Fredagen 24 mars äger årsmötet rum, kallelse till detta kommer.