Den närmaste veckan kommer vi på www.efd.se presentera några av de projekt som föreningarna i Damallsvenskan och Elitettan bedriver, utanför fotbollsplanen.

I Kristianstads DFF ses samhällsengagemang som en stor och viktig del av idrottskulturen. Idrott kan innebära mycket gott på individuellt plan, något som föreningen själva upplevt. Den möjligheten vill de ge fler individer. Dessutom – för samhället i stort – är hälsa, social samvaro och integration exempel på områden där idrottsföreningar kan spela en stor roll. Som damallsvensk förening ser de en extra stor möjlighet och ett extra stort ansvar att bidra.

Kristianstads DFF  (KDFF) engagerar sig genom projekt som de driver med hjälp av internt ledarskap. Det innebär att spelare i A-laget jobbar aktivt i klubben även utanför plan. Tillexempel genom att själva driva projekt, eller genom att vara med på ett hörn och bidra med den kunskap och erfarenhet som de har. Dessutom får spelare i ungdomslagen också möjlighet att tidigt vara med i projektverksamheten, genom exempelvis sommarjobb.  ”Kids in motion” är projektet  där de uppmanar barn och unga till fysisk aktivitet genom spontanidrott. I ”Kids in motion” finns sommaraktiviteter inbakat under sommarmånaderna, där ingår tillexempel ”Mentorskapsprogram” där lite äldre ungdomar (från 13 år) får vägledning inom träning och livet med allt vad det innebär. De ansvariga personerna för projekten är redan aktiva i klubben som spelare eller ledare och är utbildade inom hälsa, coaching och fysiologi.

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 18.11.55

Att kvaliteten på KDFF:s engagemang i projektet är hög kan bekräftas dels av alla de ungdomar som deltar i  aktiviteterna som vi  arrangerar, säger ordförande Håkan Lahti. Även att Riksidrottsförbundet tillsammans med Kristianstads kommun efter en seriös utvärdering nu beslutat finansiera byggandet av en Spontanidrottsanläggning på Vilan med nyttjanderätt för KDFF.

Ett mer fotbollsfokuserat projekt är ”Talang 2020” som har för syfte att utveckla, förstärka och marknadsföra damfotbollen i regionen samtidigt som man har som mål att hitta talanger tidigt och på det sättet kunna få in dem tidigare i klubbens elitmiljö.

Håkan Lahti pekar också på vikten av en samverkan mellan förening, kommun och näringsliv. Samt belyser också det associations värdet som finns genom samarbete med en en elitförening inom damidrotten.  Bland annat genom projektet ”Kids in motion”

I det projektet är alla vinnare, KDFF, ungdomarna, kommunen och näringslivet som genom sin sponsring får en möjlighet att visa ett engagemang som sträcker sig utanför det rent sportsliga, säger Håkan.

En annan viktig del som KDFF jobbar med är att skapa fler förebilder för unga tjejer.
Att spelarna i föreningen är engagerade i de olika projekten innebär också att varumärket KDFF och kulturen i föreningen i föreningen stärks, säger Håkan. Fler förebilder behövs och inte minst för tjejer i utsatta områden där behovet oftast är större.

 Foto: Kristianstads DFF