På torsdag är det dags för den prestigefyllda finalen av UEFA Women’s Champions League.
En turnering som klubbarna i Europa lägger en stor satsning på vare sig man är med i toppen eller inte.
Klubb och ligafotbollen på damsidan växer i världen och inte minst i Europa. Fler och fler klubbar satsar för att skapa starka klubbar, bra miljö för spelare och ledare samt även tar ett stort ansvar för spelarutveckling.

För att utvecklingen av klubb- och ligafotbollen fortsätter krävs det att en del förändringar.
2014 kallade FIFA till en workshop, där bland annat EFD var inbjudna, med temat den internationella spelkalendern, men några förändringar har inte skett sedan det mötet. Kalendern har inte följt den utvecklingen som har skett senaste tio åren.

Vi vill se en begränsning på antalet matcher under ett internationellt fönster. I nuvarande kalendern spelas det antingen två eller tre matcher. I samband med det fönstret som ligger vid Algarve Cup spelas till och med fyra matcher på tio dagar. Belastning blir stor på spelarna med tre-fyra matcher under ett fönster. Det ska också tas i beaktande att det är nästan alltid samma spelare som är uttagna under året.
Vi behöver se till att förbund följer kalendern för att klubbar och ligor ska kunna planera sitt spelprogram. I dag ser vi ett antal nationsförbund som inte rättar sig efter kalendern och det sätter även spelaren i en besvärlig situation . Enligt oss behöver FIFA bli skarpare i direktiven av den internationella kalendern.

FIFA har även uttalat ett intresse för diskussion för att införa Club World Cup vilket är dagsläget en stor utmaning. Inte minst när det gäller att hitta utrymme i kalendern. European Club Association* kommer behandla frågeställningar om kalendern i samband med arbetsgruppsmöte i Bologna. ECA har även ställt en skrivelse till FIFA där man efterfrågar att ECA har ett närmare deltagande i diskussioner gällande Club World Cup.

Förändringar i den internationella kalendern är en av de frågor som EFD driver och prioriterar inom det internationella området. Andra frågor som är prioriterade är att införa utbildningsersättning vid internationella transfer samt även solidaritetsersättning. En förändring av UEFA Women’s Champions League med starkare ekonomi samt centralisering av mediarättigheter är även en fråga som EFD driver i detta sammanhang.

*EFD är adjungerade i European Club Association och EFD:s generalsekretare Linda Wijkström är även vice ordförande i damkommittén.”