Först på plan!

För första gången släpper EY Sport & Business en analys av OBOS Damallsvenskan ur ett finansiellt perspektiv samt hur svensk damelitfotboll bidrar till ett hållbart samhälle. Det är den första rapporten som analyserar dessa värden inom damelitfotbollen på liganivå, nationellt och internationellt.

I granskningen av bidraget till ett hållbart samhälle har man utgått från tre av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling:

– hälsa och välbefinnande*
– inkludering genom sysselsättning**
– ideella insatser***

Totalt visar granskningen att bidraget till ett hållbart samhälle, beräknat på de tre ovanstående målen, uppgår till 98 miljoner kronor. Det utgör drygt 54% av OBOS Damallsvenskans totala omsättning.

Elitfotboll Dam ser positivt på EY:s rapport som ger fakta på det värde som klubbarnas verksamheter ger tillbaka till samhälle.

Damelitfotbollen strävar ständigt efter att utvecklas och vi vet attarbetet sträcker sig långt längre än fotbollen som sport. Damelitfotbollen är och vill vara en stark röst som förespråkar sportsliga och jämställda möjligheter inom både idrotten som i samhället i stort. Vi är en schysst utvecklingskraft och nu finns det även svart på vitt, säger Annika Grälls, ordförande Elitfotboll Dam

Klubbarna i OBOS Damallsvenskan har ett starkt intresse för att skapa positiv samhällspåverkan. Ibland som ensam aktör, ibland tillsammans med näringsliv, kommunala verksamheter och andra ideella aktörer.

Klubbarna arrangerar och deltar i verksamheter, inte bara inom samhället i stort, utan ofta i den lokala regionen.
Tillsammans med huvud- och titelpartners Svenska Spel och bostadsutvecklaren OBOS Sverige AB driver Elitfotboll Dam initiativ som stärker så Elitfotboll Dams som klubbarnas arbete för ett hållbart samhälle.

– Näringslivets samverkan med oss och klubbarna är avgörande för vårt fortsatta arbete som stark samhällsaktör, säger Annika Grälls.

Läs rapporten här

 

* Hälsa – personerna antas bli friskare av idrottandet, såväl mentalt

som fysiskt, vilket leder till minskande sjukvårdskostnader.

Välbefinnande – personerna förmodas må bättre. Detta inkluderar

subjektivt uppskattat välmående och livskvalitet, det vill säga hur

nöjda personerna är med livet i allmänhet och hur stor del av detta som

är en följd av personernas tillhörighet till idrottsklubben.

** Inkludering genom sysselsättning – personer som gått från

arbetslöshet och utanförskap till förvärvsarbete.

*** Ideella insatser – insatser där personerna ifråga inte fått mer än

symbolisk ersättning för sitt arbete. Inkluderar ideella ledare i

klubbarnas barn och ungdomslag samt ideella funktionärer vid klubbarnas

hemmamatcher.