Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd har behandlat och beslutat angående elitlicens för år 2023 för alla klubbar 2022 i OBOS Damallsvenskan.
Licensnämnden har beviljat elitlicens avseende år 2023 för samtliga klubbar i OBOS Damallsvenskan förutom för Eskilstuna United DFF.

Eskilstuna United DFF uppvisade negativt eget kapital i det periodiserade bokslutet per 31 augusti 2022 och uppfyllde därmed inte elitlicenskravet att det per det datumet periodiserade bokslutet ska vara noll eller positivt för att kunna få elitlicens för år 2023.

Samtliga klubbar som elitlicens beviljats för har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2022 och intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår, där Licensnämnden inte funnit det orealistiskt i något fall.

För OBOS Damallsvenskan år 2022 har samtliga klubbar uppfyllt de övriga kraven för elitlicens, som avser huvudtränare, genomgångna medicinska undersökningar av spelare och genomgångna antimatchfixningutbildningar.

För klubbarna i OBOS Damallsvenskan år 2022 har samtliga klubbar uppfyllt kravet på minst ett ungdomslag i åldern 12–17 år.

IK Uppsala Fotboll som var det bästa förlorande laget i kvalet kommer att erbjudas den vakanta platsen i OBOS Damallsvenskan.

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070-6982250.

Läs mer:

Alla licensnämndens beslut per serie/förening finns på länken nedan: