Folkhälsomyndigheten och regeringen är entydiga – idag vet vi att covid-19 främst smittar inomhus vid trängsel i dåligt ventilerade lokaler. Ändå förhindras unga från att spela tävlingsmatcher utomhus och supportrar från att vara fler än åtta personer på fotbollsarenor och publika evenemang utomhus. Den totala avsaknaden av lyhördhet till vår verksamhet trots flera möten med både regering och Folkhälsomyndigheten skapar uppgivenhet.

Covid-19 smittar framförallt inomhus. Att ett begränsat antal personer samlas på läktarna under säkra former på en stor fotbollsarena utomhus har en ytterst begränsad påverkan på smittspridningen. Detsamma gäller att ungdomar får spela tävlingsmatcher. Ändå fortsätter Folkhälsomyndigheten begränsa just vissa verksamheter, medan människor friare får samlas inomhus i till exempelvis butiker och köpcentrum. Tomas Hoszek, generalsekreterare för Elitfotboll Dam förklarar hur tankarna går:

– Elitfotbollen har sedan dag ett när pandemin upptäcktes tagit ett stort ansvar och anpassat verksamheten helt och fullt till de rekommendationer och restriktioner som utfärdades. Allteftersom vi lärde oss om pandemin och dess verkan över tid blev både regering, Folkhälsomyndigheten och fotbollen eniga i att de alltför hårda restriktioner som drabbar vår verksamhet inte var proportionerliga. Då var det en fråga om lagstiftning och ordningslagen som satte hinder, inte smittan.

Nu, efter över ett år av nedstängning och med pandemilagen i ryggen som skulle ”rätta till” felaktigheterna fortsätter man att använda samma trubbiga regelverk för att stänga ner en verksamhet som bevisligen inte smittar. Att inte tillåta barn och ungdomar tävla under så lång period skapar stora folkhälsoproblem över lång tid. Vi blir ombedda att hålla i och hålla ut, men i nästa andetag slår man undan benen för oss. Detta måste rättas upp!

– Medan regeringar och smittskyddsmyndigheter runt om i Europa under våren presenterat tydliga öppningsplaner har besked om förändrade regleringar i vårt land kommit ad hoc med kort framförhållning. Ofta helt utan kunskap om hur vår verksamheterna bedrivs. Elitfotbollen har slitits mellan hopp och förtvivlan. Först utlovades fler supportrar på läktarna 3 maj, men det sköts upp till att eventuellt genomföras 17 maj och sedan i eftermiddags, med mindre än en vecka till det utlovade datumet, är det 1 juni som gäller. Det är helt oacceptabelt, särskilt som det via internationella erfarenheter blivit tydligt att det går mycket bra att ha säkra utomhusevenemang med de åtgärder vi föreslagit. Vi anser enhälligt inom elitfotbollen att det är hög tid att restriktioner riktas mot verksamheter där smittan faktiskt sprids, men att vi och andra som kan visa upp säkra lösningar utomhus behöver få de nyanslösa restriktionerna justerade.