Ert arbete är inte bara krävande och utmanande; det är en balansgång av skicklighet och uthållighet som ni navigerar med imponerande kompetens och beslutsamhet. Er kapacitet att i ögonblicket fatta snabba, rättvisa beslut under intensiv press är inte bara beundransvärd – den är grundläggande för att bevara och främja spelets själ och integritet.

I vårt samarbete med domarpartnern DB Schenker har vi strävat efter att lyfta fram och hylla kvinnliga förebilder inom domarvärlden på toppnivå. Detta initiativ syftar till att inspirera och uppmuntra unga tjejer att inte bara betrakta, utan också eftersträva en domarkarriär, och därigenom bidra till en mer inkluderande framtid.

Inga domare – inga ligor. Stort tack till alla våra domare!