Under förra veckan träffade vi, Elitfotboll Dam, våra partners inom projektet för Ledarskapssatsningen. Ett initiativ vars syfte är att förändra spelplanen för kvinnor inom elittränaryrket.

Under träffen diskuterades resultaten från den kvalitativa intervjustudie som utförts av Perspektiv Undersökningar. En intervjustudie med insikter från 10 fotbollstränare på elitnivå, både kvinnor och män. En studie som skildrat elittränarnas vardag kopplat till utmaningar och möjligheter. Med fokus på upplevelsen av;

  • Nuvarande/tidigare tränaruppdrag
  • Utbildning
  • Rekryteringsprocesser
  • Privatliv i kombination med tränaryrket
  • Varför det är så få kvinnor inom elittränaryrket idag


Resultatet av intervjustudien och diskussionerna med våra partners kommer att fungera som utgångspunkt i arbetet framåt. Där fokuset kommer vara att skapa förutsättningar för en mer inkluderande verksamhet som ska ge trygga och motiverande miljöer för elittränare.  

Vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete tillsammans med Akea, Sundström Safety, GameInsight och EPOS.