Nyligen beslutade regeringen att höja säkerhetsnivån i Sverige från nivå 3 till i dagsläget gällande nivå 4. För arrangemang i OBOS Damallsvenskan och Elitettan har klubbarna informerats att framåt arbeta förebyggande med sitt säkerhetsarbete och vidta från myndigheter rekommenderade åtgärder.

Säkerhetsarbetet på ligornas arenor genomförs proportionerligt och utgår från lokala anpassningar utifrån evenemangets specifika förutsättningar och behov.

Elitfotboll Dam följer utvecklingen i dialog med berörda myndigheter och inväntar vidare besked om rekommendationer och eventuella åtgärder.