Under de senaste månaderna så har det fört intensiva dialoger kring det förslag som FIFA presenterade om att införa fotbolls VM vartannat år både för damer och herrar. I förslaget finns även att EM skulle spelas vartannat år också samt förändringar kring landslagsuppehåll. 

Ett enat Europa känner oro för förslaget och att det ska få negativa konsekvenser och minskat intresse för mästerskapen, kvalificeringen till mästerskapen och klubbfotbollen. Då förslaget, om det skulle röstas igenom, skulle få stora konsekvenser för så väl landslagen som klubbfotbollen bildades en arbetsgrupp under ledning av UEFA med fokus på damfotbollen.

I gruppen igår bland andra Engelska Förbundet, Super League, Belgiska Fotbollförbundet, Norska, Finska och Tyska Fotbollförbundet samt Elitfotboll Dam. Gruppen har haft möten med FIFA:s representanter i form av Sarai Bareman, Chief Women´s Football, FIFA och Jill Ellis, tidigare förbundskapten USA och utredare. Arbetsgruppen har framfört kritik om att det saknas relevanta konsekvensanalyser för vad en förändring skulle medföra. Men också att det inte finns belägg eller någon studie som påvisar att förändringen skulle bidra till utvecklingen damfotbollen globalt.

-Vi vill gärna bidra till utvecklingen av damfotbollen nationellt och internationellt, men inte till priset av slå sönder befintliga system med god samverkan mellan klubbfotbollen och landslagsfotbollen. Inte heller att ställa nationsförbund mot varandra utan hitta sätta att samverkan även där, så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla världens snabbast växande sport säger Annika Grälls, ordförande EFD.

Inför FIFA Global Summit den 20 december där frågan ska diksuteras har gruppen skickat en skrivelse till Mattias Grafström, FIFA Deputy Secretary General Football (stabschef) där man entydigt förkastar förslaget.