I januari 2014 träffades representanter för Elitfotboll Dam (EFD) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) för att prata om utvecklingen av svensk damfotboll, både kort- och långsiktigt. Arbetet har fortsatt under våren och har utmynnat i projektet Vi vill varandras framgång. Den 19 maj var det dags för det första arbetsmötet i projektet och representanter från EFD, SvFF och föreningarna träffades för att diskutera det fortsatta arbetet med framtida fotbolls- och spelarutvecklingsinsatser inom svensk damfotboll.

Ett antal ämnen diskuterades under dagen och gruppen definierade en rad uppgifter att arbeta vidare med. Bland annat diskuterades vikten av fler kvinnliga tränare och hur vi blir bättre på att ta tillvara den kompetens som finns i föreningarna. SvFF och EFD är överens om att framtiden inom svensk damfotboll, både inom klubbfotbollen och landslaget, är utvecklingen av egna talanger där det är viktigt med bra matchmiljöer för unga spelare och samordning av fystester mellan klubblag och landslag. Detta tillsammans med en väl planerad spelkalender är viktigt för utvecklingen av damfotbollen.

Nästa möte är planerat till slutet av augusti då ytterligare föreningsrepresentanter bjuds in för fortsatta diskussioner och för att konkretisera en handlingsplan.

ELITFOTBOLL DAM

Foto: Johan Rheborg/Fotboll är en konst