Från och med 2013 har European Club Association (ECA) haft en aktiv damkommitté där arbetet har varit att vara en röst för damklubbfotbollen i Europa. Inte minst att skapa dialoger med UEFA och FIFA vilket även har senaste året gjort det möjligt till två platser i damkommittén i UEFA från ECA.
EFD har varit deltagare sedan kommittén skapades där bland annat EFD:s generalsekreterare Linda Wijkström har varit vice ordförande sedan 2015.

Intresset inom damklubbfotbollen har ökat i Europa de senaste åren vilket även inneburit att fler medlemmar beviljades inför den perioden av kommittén. Totalt 39 medlemmar från 26 olika förbund. Samtidigt skapades ett presidie för kommittéen, vilket ger ytterligare möjlighet att upprätta en konstruktiv dialog med med relevanta intressenter inom damklubbfotbollen. Jean Michel Aulas, ordförande Lyon, och Linda Wijkström kommer leda presidiet och kommittén som ordförande samt vice ordförande.

Två svenska klubbar , Linköpings FC och Djurgårdens IF, är nya medlemmar i kommittén från och med 2017.

maria_eca
Vi i Linköpings FC är unika i vårt slag  då vi endast har damlag och måste tänka på lite annorlunda emot de lag som har ett starkt herrlag att luta sig emot, säger Linköpings FC klubbdirektör Maria Hagström. Utmaningar som vi gemensamt blir starkare att hantera och jobba emot där ECA spelar en stor roll.
Djurgårdens IF är sedan tidigare medlem i ECA men nya i damkommittén.
henke_eca
Vi vill vara engagerade i damfotbollens utveckling i både Sverige och Europa så vi är glada att erbjudas en plats i damkommittén, säger VD Henrik Berggren.

Både Maria och Henrik betonar även att det är motiverande att tillsammans med andra klubbar runt om i Europa och driva damfotbollen framåt är verkligen motiverande.

 

Linda_WFC

Klubbfotbollen växer för varje dag i Europa och har många utmaningar, säger Linda Wijkström. Klubbarna bedriver en daglig verksamhet som driver damfotbollen och det är viktigt att klubbarnas ges bättre möjligheter. I dag finns en begränsning i bland annat tävlingsregler etc som missgynnar klubbfotbollens arbete.

Mellan den 22-23 november arrangerades en workshop med drygt 50 tal deltagande från cirka 30 länder i Florens. Diskussioner som utbildningsersättning, internationella kalendern, marknadsföring stod på agendan. Representanter från UEFA och FIFA var även på plats.

Nästa möte kommer att vara för presidiet i slutet av januari 2018.
Läs mer på http://www.ecaeurope.com/news/eca-board-approves-increased-composition-of-the-eca-womens-football-committee/