Elitfotboll Dam, som innefattar de 26 klubbarna i OBOS Damallsvenskan och Elitettan, genomförde under fredagen det sedan 20 mars framflyttade årsmöte. Årsmötet flyttade med orsak av den rådande covid-19 pandemin.

Under mötet omvaldes den sittande ordförande Annika Grälls för ytterligare en tvåårsperiod, vilket hon kommenterade:

–  Jag är tacksam och glad över att få fortsatt förtroende från klubbarna och fortsatt ha möjligheten att vara med på den spännande utvecklingsresa som vi och våra föreningar nu är inne i.  

Även Patrik Andersson, Niclas Fröberg och Caroline Strand omvaldes, samt nyval av Lotti Billengren för kassör.

Valberedningen som letts av dess ordförande Kent Angergård valdes om i sin helhet.