Flera föreningar har hört av sig till SvFF med frågor om hur man i samband med match får gå till väga för att visa solidaritet med Ukraina efter den ryska invasionen.
SvFF:s hållning är att solidaritetsyttringar inte är att betrakta som politiskt budskap.

Det är upp till varje enskild förening att besluta om och genomföra eventuella manifestationer. SvFF välkomnar solidaritetsyttringar och kommer i sammanhanget att tillämpa en mycket liberal tolkning av tävlingsbestämmelserna (6 kap. 8 §) om politiska budskap.