Svenska Fotbollförbundet skickar tillsammans med Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam in ett remissvar gällande frågan om vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis kommer inte att införas i det här läget men kan komma att användas om smittläget i Sverige förändras.

I fotbollens gemensamma remissvar står följande punkter att hitta:

-Svensk fotboll välkomnar beslutet att öppna upp från och med den 29 september

-Svensk fotboll klarar själva av att vara ansvarstagande och att skydda våra egna evenemang. Skulle vaccinationsbevis behöva införas i framtiden så anser vi att beslutet måste grundas på  att det är en oundviklig åtgärd för att skydda liv och hälsa. Detta eftersom ett införande skulle få stor påverkan på de verksamheter som vi representerar

-Svensk fotboll har möjlighet att sektionera och låta både vaccinerade och ovaccinerade besöka arenorna

-Att myndigheterna bistår arrangören gällande vägledning i frågor som verifiering av vaccinationsbevis och praktiska aspekter av ett sådant kontrollarbete

Läs mer på Svenska Fotbollförbundets hemsida