Skärmavbild 2015-09-17 kl. 06.51.07Nästan hälften av Sveriges befolkning är involverade i fotbollen, på och utanför planen. Inom flick- och damfotbollen har vi över 150 000 utövare och drygt 80 000 registrerade spelare. Det gör oss till en av de största idrotten på flick och damsidan räknat till antalet medlemmar.

Svenska Spel och Svensk Fotboll har en alldeles speciell relation som sträcker sig många år  tillbaka i tiden. Svenska Spel föddes genom fotbollen på 1930-talet. Därför har Svenska Spel valt att involvera sig på och utanför planen bland annat i form av olika projekt genom åren.

Svenska Spels senaste reklamfilm visar att svensk fotboll vill framåt på alla plan.

Se filmen i sin helhet

– Först är du själv och trixar med en boll, sen är det några kompisar som lirar två mål och sedan kommer man upp i organiserad verksamhet och spelar i olika lag och olika former. Det funkar för vem som helst, säger Mats Enquist, Generalsekreterare i Svensk Elitfotboll..

– Damfotbollen i Sverige, om vi tittar historiskt sett på idrotten, har varit loket i jämställdhetsfrågorna. Fotbollen berör många frågor som annars kan vara jobbiga att jobba med och vi vågar verkligen ta i frågorna, säger Linda Wijkström, Generalsekreterare på Elitfotboll Dam.

Håkan Sjöstrand på SvFF håller med och fyller i.
– Vi kan göra skillnaden i integrationen i samhället, vi möjliggör många gånger ett välkomnande. Fotbollen ska vara tillgänglig för alla.

Svensk fotboll får aldrig bli nöjda, det gäller hela tiden att jobba för att bli bättre.

Tillsammans med Svenska Spel arbetar Elitfotboll Dam och klubbarna bland annat med: 
Certifiering 1.0 – spelarutvecklingprojektet för att kvalitétssäkra föreningarnas arbeta när det gäller spelare mellan 15-19 år. Projektet har ökat räknat till antalet spelare med över 33% de senaste två åren och innefattar i dag cirka 650 spelare.
Svenska Spel -F19 – en regionalserie där Damallsvenska och Elitettanföreningar deltar
Organisationsstärkande projekt för att stärka och utveckla föreningars organisationer
Projekt inom jämställdhet och integration – under många år genom tidigare Fotbollsfonden har föreningarna haft möjligheten att stärka upp redan befintliga eller skapa nya projekt inom integration och jämställdhets arbete.

Mer om jämställdhets och integrations arbetet i klubbarna inom kort på hemsidan.