Svenska Fotbollförbundet arrangerade ett seminarium där fotbollens värde för samhället presenterades.
Bakom siffrorna återfinns en stor mängd data som analyserats och granskats och skapats i samarbete med UEFA i den SROI-rapport. ( social return of investment).

I många samtal med olika beslutsfattare, offentliga som privata, efterlyser just värdet av fotbollens samhällsnytta. Med denna rapport kan fotobollen tydligt visa på att fotbollens 1,2 miljoner fotbollsspelare i Sverige  i dag har sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som uppgår till ett värde av drygt 24 miljarder kronor. Bland de faktorer man studerat märks jobbskapande, minskad brottslighet, utbildning, ideellt arbete och psykisk och fysisk hälsa.

Svenska Fotbollförbundets ordförande, Karl-Erik Nilssons kommentar på www.svenskfotboll.se

Vi har ju länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Därför är den här studien oerhört värdefull – den gör att beslutsfattare kan känna en trygghet i att pengar som satsas på bättre förutsättningar för fotbollen ger betydligt större värden tillbaka till samhället. Vi hoppas förstås att den här studien, som tydligt visar fotbollens positiva påverkan på samhället, kommer att leda till en ökad vilja att investera i fotbollen.

 

För två år sedan lyfte Elitfotboll Dam för första gången skattelagstiftningen som ligger till grund för sponsringsriktlinjerna med bland annat det vad som är avdragsrätt och och inte. EFD anser här att riktlinjerna behöver förändras och moderniseras för att se till att följa företagens viktiga investeringar till att fotbollens ska fortsätta skapa samhällsnytta eller även en ökad jämställd fördelning av sina sponsringsmedel.
Politikerna efterfrågade så sent som på Svenska Spels seminarium om jämställd sponsring i Almedalen  att för att politiken ska ändra en lagstiftning om bland annat avdragsrätt så behöver idrotten visa på sitt samhällsvärde.

Den rapport som nu är gjord visar tydligt på den samhällsnyttan som fotbollen genererar.

Se inslaget från Svenska Spels seminarium nedan.

Läs mer om rapporten på www.svenskfotboll.se 

https://youtu.be/cSj6eWar39A