Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD och Riksidrottsförbundet träffade idag representanter för Folkhälsomyndigheten för diskussioner om förutsättningar för publik på arenorna, samt för hur fotbollen kan komma igång med matchspel på alla nivåer. 

Fotbollens representanter framförde på nytt vikten av att maxgränsen för publik inte är fast, utan att antal åskådare som tillåts bygger på varje arenas förutsättningar – publikkapacitet och övrig infrastruktur. 

SvFF och RF framhöll också vikten av att det så snart det är möjligt blir tillåtet att spela matcher på alla nivåer, inte minst inom ungdomsfotbollen (och övrig idrott) – matcher är av fundamental betydelse för att motivera unga att fortsätta med sitt idrottande, den nedstängning som nu råder innebär en stor risk för att många lämnar sin idrott för gott.

Folkhälsomyndigheten (FHM) å sin sida meddelade att man ser positivt på fotbollens seriösa arbete med att förhindra smittspridning. Man uppskattar också dialogen med fotbollens representanter. Situationen är dock fortsatt allvarlig och det går inte säga när lättnader eller förändringar kan bli aktuella. FHM var tydliga med att man ser allvaret vad gäller barn- och ungdomsidrotten, och att man så snart situationen tillåter vill att matcher och tävlingar ska kunna tillåtas.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet:

Vi har full förståelse för att situationen kräver uppoffringar från oss alla, naturligtvis även för fotbollen. Men det är svårt att acceptera den negativa särbehandling av svensk fotboll, i förhållande till många andra verksamheter, som fortfarande pågår. Den kontrollerade miljö som är möjlig att skapa på och kring våra arenor är naturligtvis inte mindre säker än annan verksamhet som tillåts hålla öppet utan liknande begränsningar. Det är, vågar jag påstå, precis tvärtom

Det är också viktigt att fotbollen kan komma igång och spela matcher på alla nivåer. Utan matcher är risken stor att många barn och unga tröttnar och slutar spela fotboll helt – vilket i förlängningen naturligtvis får förödande konsekvenser för folkhälsan. Där känns det som myndigheten har samma bild av läget, och så snart det går vill öppna upp för matcher och tävlingar, säger Sjöstrand.

Det är positivt att vi har en dialog igång med Folkhälsomyndigheten, vi ser fram emot att fortsätta den och diskutera konstruktiva lösningar, säger Sjöstrand.

Mats Enquist, generalsekreterare på SEF:

Klubbarna och SEF har en väl genomarbetad öppningsplan som vi är redo att sätta i verket. Vi är övertygade om att vi genom den kommer att kunna smittsäkra våra arrangemang fullt ut. Men självklart vill vi höra vad Folkhälsomyndigheten anser om vår plan – om myndigheten har några synpunkter, tillägg eller ändringar så är vi naturligtvis fullt lyhörda för detta. För detta krävs en löpande dialog inriktad på smittskyddsåtgärder och säkerhet – beskeden var inte helt tydliga kring hur man ser på detta, men jag konstaterar ändå att den övergripande dialogen fortsätter. 

Tomas Hoszek, generalsekreterare EFD:

För våra klubbar är det av yttersta vikt att vi hittar en rimlig lösning på bland annat publikfrågan, det är en fråga om överlevnad. Damfotbollen är en särskilt utsatt grupp och alla möjligheter att stödja verksamhet med säkra evenemang är viktiga. Vi måste omfattas av regler som är både logiska, ändamålsenliga och proportionerliga som alla andra verksamheter. Med detta sagt är det naturligtvis positivt att dialogen med Folkhälsomyndigheten fortgår.