Elitfotboll Dam (EFD) har tillsammans med UEFA, ECA, ligorna i England, Tyskland, Italien, Spanien, Rumänien, Finland, Danmark, Nederländerna och Schweiz skickat ett öppet brev till FIFA efter utspelet om att VM borde arrangeras vartannat år. Att spela VM så tätt påverkar direkt den internationella kalendern och får stora konsekvenser för det inhemska seriespelet. 

Utgångspunkten har varit att snabbt reagera och agera på utspelet för att försöka förhindra intentionerna. I brevet lyfts de olika negativa konsekvenser FIFAS förslag har för damfotbollen och dess utveckling. 

Det är stora skillnader i förutsättningar bland FIFA:s medlemmar, också hur balansen mellan liga och landslag ser ut och utvecklingen av damfotbollen, både bredd och elit. Skillnaden finns också bland de som valt att underteckna brevet. 

Vi är eniga om att fler VM inte är rätt väg att gå för att utveckla dam- och flickfotbollen. 

– FIFA som global aktör borde ha skyldighet att genomföra breda och inkluderande dialoger för att få in så många perspektiv som möjligt för att se vilka konsekvenser eventuella ändringar kan medföra och ge tid så att vi hinner ha nationella dialoger och inom UEFA säger Annika Grälls, ordförande EFD 

EFD:s klubbar utbildar spelare på daglig basis och gör det med framgång. Detta görs dessutom i god dialog med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och dess landslagsavdelning. Resultatet av vår samverkan är att vårt damlandslag för närvarande är på andra plats i världsrankingen. Vi vill fortsätta bygga för framtiden med att utveckla spelare och göra så enligt den plan vi nu arbetar med.