Det svenska samhället drabbas hårt av Coronavirusets framfart. Fotbollen är inget undantag där klubbarnas ekonomi är ansatt till följd av inkomstbortfall både när det gäller sponsring och matchintäkter. Båda parter är därför införstådda med att situationen är allvarlig och att vi måste samverka för att få till lösningar som kan hålla elitfotbollen vid liv.

-Spelarna vill givetvis göra sin del och bidra tillsammans med övriga intressenter inom fotbollen och hjälpa till i den mån det går när situationen ser ut som den gör. Det krävs därför ett lagarbete där samtliga gör vad dem kan för både samhället i stort och för svensk fotboll säger Magnus Erlingmark, generalsekreterare på Spelarföreningen

– Klubbarna har en stor ekonomisk utmaning framför sig, läget är därför kritiskt och vi är genuint oroliga för deras överlevnad säger Tomas Hoszek, generalsekreterare på Elitfotboll Dam

Med den ekonomiska situationen som bakgrund har båda parter fört samtal om att hitta vägar framåt som kan underlätta för klubbarna. En del i detta har varit att ta fram en konkret lösning kring korttidspermitteringar och under gårdagen (den 26/3) kom Elitfotboll Dam och Spelarföreningen överens om ett centralt avtal som möjliggör för lokala förhandlingar om korttidspermittering hos klubbarna.

-Det känns bra att vi och Spelarföreningen har en liknande syn på hur vi ska ta oss framåt och att vi kan samarbeta kring dessa frågor. Att avtalet nu är på plats underlättar mycket för våra klubbar fortsätter Tomas Hoszek, EFD

-För oss är det viktigt att alla parter inom elitfotbollen får en möjlighet att lösa situationen och vi är fullt medvetna om att spelarna spelar en viktig roll här avslutar Magnus Erlingmark.