KIF Örebro driver, tillsammans med Örebro SK Fotboll, samhällsprojektet Arena Örebro.
är ett samhällsprojekt där fokus ligger på utbildning och mentorskap för att minska utanförskap och öka integrationen.  Arena Örebro bedrivs just nu i ett pilotområde (Vivalla), men är tänkt att utvidgas och omfatta andra delar av Örebroregionen.

Samhället ställer upp för oss enorm mycket. Det är viktigt för att oss att kunna ge tillbaka, säger Anders Nilsson, klubbchef KIF Örebro.

Genom att samarbeta med Örebro SK Fotboll kan KIF Örebro komma ut bredare och få effekt både på kortare och längre sikt.

Tillsammans med skolor, föreningar och organisationer med insatser som stärker kunskapen om demokrati, jämställdhet , delaktighet, hälsa, ansvar och självkänsla. Med hjälp av fotbollen som verktyg drivs frågor som rör ledarskap och värderingar.

Under hösten 2016 kommer spelare träffa grupper av skolungdomar och berätta om sina erfarenheter och sina livsresor, berättar Anders. Både KIF Örebro:s och Örebro SK:s spelare fungerar som förebilder vilket gör att de kan nå fram på ett fantastiskt sätt. 

Bild: KIF Örebro:s instagram @kif_orebro