Den 17-18 maj genomförde EFD tillsammans med SvFF och SEF den första riktade säkerhetsutbildningen för klubbarna inom OBOS Damallsvenskan. Detta som ett steg i ledet av det nyinförda kravet i elitlicensen där klubben ska ha utsett en säkerhetsansvarig som har en SvFF godkänd säkerhetsutbildning. 

Upplägget av utbildningen är baserad på hur det ser ut i organisationerna idag för att bemöta föreningar i deras dagliga verksamheter men med möjliggörandet att ge dem förutsättningarna för att arbeta med området på ett förebyggande sätt. 

Dagarna har varit ett fantastiskt startskott för att påbörja det säkerhetsarbete som nu är något som blir en större del av våra damelitverksamheter. Deltagarna har visat på ett stort engagemang i sitt sätt att dela med sig av sina erfarenheter och tankar för att ta lärdom av varandra. Tillsammans har vi en resa framför oss där vi hoppas kunna erbjuda dem den bäst lämpade kunskapen för att vara förberedda inför den utveckling som fotbollen behöver, säger Per Eliasson, Chef Delegater på Svensk Elitfotboll (SEF).