Idag mötte SvFF, SEF och EFD – tillsammans med representanter för andra idrotter, kulturen och besöksnäringar – idrottsminister Amanda Lind och Folkhälsomyndigheten (FHM) för att diskutera den mycket besvärliga situationen för evenemangssektorn.

Håkan Sjöstrand, Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare:

– Samhället befinner sig i en svår kris och vi måste alla göra allt vi kan för att förhindra smittspridningen och hantera situationen så ansvarsfullt som möjligt. Samtidigt måste vi också diskutera hur vi kan hjälpa fotbollen och idrotten att klara den här prövningen. En alltför skadskjuten idrott betyder att stora värden för både samhället och individer går förlorade för en lång tid framåt

– Den särskilda covid 19-lag som träder i kraft från och med den 15 mars innebär att verksamheter som kan genomföras smittsäkert också kan ges möjlighet att ha publik närvarande. Fotbollen har genom hela pandemin visat att den har förmågan att ta ansvar för situationen – och vi står redo att visa att vi också kan välkomna publiken tillbaka till våra arenor på ett säkert sätt.

– Förutsättningarna måste vara tydliga och klara när lagen träder i kraft vilket kräver en löpande dialog mellan fotbollen, FHM och andra berörda parter. De publikråd som idrottsministern har initierat är ett bra och välkommet initiativ, men idrotten och ansvariga myndigheter måste fortsätta att mötas och framför allt bli konkreta kring vad som kan och bör göras. Så har tyvärr inte varit fallet hittills, dialogen har saknats. Vi sträcker återigen ut en hand och är redo att konstruktivt diskutera hur en realistisk plan för en smittsäker återgång till publik på våra matcher kan utformas, säger Sjöstrand.

Mats Enquist, generalsekreterare Svensk Elitfotboll:

– Den totala nedstängningen för publik på herrelitfotbollens matcher har drabbat klubbarna oerhört hårt – den bedömda ekonomiska nettoförlusten ligger på närmare en halv miljard kronor för våra evenemang, även medräknat regeringsstödet och våra supportrars hjälp. Vi är medvetna om det mycket besvärliga läget, men vi vet också att det går att hitta säkra former för att successivt välkomna publiken tillbaka till arenorna – så ge oss chansen av visa det! I och med covid 19-lagen kommer det att finnas förutsättningar för att hitta lösningar särskilt anpassade för elitfotbollen och våra specifika möjligheter. Det kan hjälpa våra klubbar att överleva – det vore ansvarslöst att inte ta till vara på den möjligheten. Vi ser fram emot att snarast inleda en dialog med FHM om detta.

Tomas Hoszek, generalsekreterare Elitfotboll Dam:

– Det är bra att publikfrågan diskuteras med de inblandade nu, men dialogen behöver fortsätta, intensifieras och framför allt bli konkret. Vi är alla medvetna om det ytterst svåra läge som hela samhället befinner sig i, och vi förstår att vi måste vara beredda på att göra stora uppoffringar – vilket damelitfotbollen har gjort. Vi kommer att fortsätta ta vårt ansvar. Men vi – och ansvariga myndigheter och beslutsfattare – har också ett ansvar att skapa möjligheter för våra klubbar att överleva. Vi hoppas och tror att vi inte står ensamma när vi kämpar för vår framtid.