I samband med att Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inför tränarlicenser, enligt UEFA Coaching Convention, för alla tränare som har genomgått SvFF:s UEFA Pro- respektive UEFA A-utbildning kommer SvFF:s Utbildningsavdelning ha ansvaret för innehållet i Elittränarfortbildningarna.

Det är mycket positivt att Utbildningsavdelningen som är ansvarig för tränarutbildningen, också blir ansvariga för tränarfortbildningen för Damallsvenskan och Elitettan.

En bra kompetensutveckling för tränarna är viktigt för att behålla en hög standard och även vara inspirerande för tränarna.

Linda Wijkström, Generalsekretare Elitfotboll Dam
Per Widén, Chef Utbildningsavdelningen Svenska Fotbollförbundet