EM arrangeras på hemmaplan och det gäller att vi på hemmaplan just tar tillfället i akt att se till att ta till vara på EM. Möjlighet att rekrytera nya spelare, ledare och publik.

Svenska Fotbollförbundet har låtit skapa, i projektgruppen EM 2013 och sen då, en film, olika dokument under namnet Öppet mål. Här kan just din förening inspireras av aktiviteter som ni kan använda på hemmaplan.

Läs mer här