Antalet anmälda skador har nästan halverats i Damallsvenskan

Under de senaste åren har antalet skador varit en utmaning i klubbarna i Damallsvenskan och Elitettan. 2016 visar trenden på att antalet anmälda skador till Folksam minskar!

Förra säsongen anmäldes 18 korsbandsskador och under 2016 är 10 stycken.
Totalt minskar anmälda skador fram till 30 november till 100 skador från 186 skador, dvs med 46 %.  2014 var antalet 140.
( Statistiken grundar sig på anmälda skador till Folksam)

Vad de minskade skadorna beror på tror föreningsrepresentanter handlar om olika faktorer.

Samarbetet mellan de medicinska teamen och tränarstaben har ökat vilket gör att det i tidigare stadie har kunnat agera vid överbelastning och arbete med skadepreventiva aktiviteter.

Skärmavbild 2016-12-22 kl. 08.58.54

Bland annat arbetet med Knäkontroll och andra förebyggande aktiviteter anser föreningarna har gett resultatet.

I Hammarby IF damlag, som kom tvåa i årets Elitettan och spelar Damallsvenskan 2017, har de även jobbat aktivt med att vara vaksamma på ”röda flaggor” hos spelarna såsom hur de sköter mathållningen samt även om något utanför fotbollen har påverkat hur spelaren mår.
Man önskar såklart alltid att man haft mer tid att arbeta med dessa frågor men givet våra förutsättningar har vi gjort ett gediget arbete under säsongen, säger Caroline Söderström legitimerad sjukgymnast i Hammarby fotboll. Jag tror att en stor framgångsfaktor har varit den ömsesidiga respekt vi haft för varandra och att vi konsekvent arbetat för att motverka uppkomsten av skador, fortsätter Caroline.


Sju föreningar i Damallsvenskan har jobbat i ett relativt nytt system på marknaden som heter TrimBite®. TrimBite® är ett analyssystem som är till för tränare, medicinska team och spelare för att bland annat följa belastningen hos spelarna. Med hjälp av den data som samlas i TrimBite® kan tränare och medicinska team få en bättre förståelse av hur deras spelartrupp mår och skaffa sig ett beslutsunderlag.

Vi i Linköpings FC har jobbat aktivt med TrimBite® sedan 2015. För oss har samspelet mellan vårt medicinska team, spelarna, belastningsplaneringen och TrimBite® varit helt avgörande för att försöka nå vår nollvision om att inte ha några skador alls i vår trupp, säger assisterande tränare Anders Jacobsson. Vår ”injury burden” för 2016 hamnade på 11,6 dagar jämfört med 14,3 dagar för 2015. Antalet skador under 2016 jämfört med 2015 har minskat med 38%. Vi har ändå en bit kvar till nollvisionen, men det innebär att vi kan ha våra bästa spelare redo för spel oftare och det betyder såklart väldigt mycket för vår förmåga att lyckas vinna våra matcher.”

I många diskussioner, nationellt och internationellt, anses bristen på rapporter och forskning inom damfotbollen att spelare och klubbar inte kan samla in data.

Skärmavbild 2016-12-22 kl. 08.59.20

Tack vare TrimBite®  så kan vi numera samla in aktuell data i realtid vilket ger helt nya möjligheter att få fram beslutsunderlag, säger Linda Wijkström på Elitfotboll Dam. Med data och föreningarnas stärkta arbete mellan de medicinska och sportsliga teamen, kan vi nu diskutera vikten av skadeförebyggande arbete och hur det är positivt för hela föreningen.

Elitfotboll Dam i samarbete med Folksam ser över inför 2017 att sätta samman ett medincinskt nätverk mellan föreningarna för kunskapsbyte och fortbildning.