Jämställd idrott? Samma villkor och ekonomiska förutsättningar för alla?

 För många är det en självklarhet att sträva efter  jämställd idrott. Åtminstone att döma av de reaktioner från allmänheten, media och politiker som vi fick på vårt inlägg (SVT opinion). Vi presenterade där hur fördelningen av de offentliga resurserna mellan tjejer och killar är, nämligen att killarna får 80 % av medlen. Något som borde borga för att vi snart kan få en förändring till stånd, genom att våra gemensamma skattemedel, som fördelas till idrotten, delas ut på ett sätt som gör att man raderar ut skillnaden mellan könen.

Men det räcker inte! För idag är det dyrare för företag som vill verka för jämställd sponsring. Är det en rätt signal att bestraffa företag som vill skapa lika möjligheter för tjejer som för killars idrottande?

Det märkliga är att, i dagsläget är det dyrare för ett företag att sponsra damfotboll än herrfotboll. Samtidigt som många påtalar vikten av jämställd idrotten och att företag behöver ge samma ekonomiska medel till dam som herridrott.

I Skatteverkets riktlinjer för avdragsrätt för sponsring står det att för motprestationen från en förening till företaget värderas till marknadsvärdet. Överstiger det sponsrade beloppet marknadsvärdet betraktas det som bidrag och har en annan beskattning. Det gör att ett företag som vill vara med och investera i ex damfotbollen blir högre beskattade.


Ekonomiska resurser behövs för att driva och utveckla idrotten och stärka föreningarnas arbete runt om i landet. Samtidigt läggs även fler och fler samhällsnyttiga uppdrag läggs på föreningslivet, uppdrag som är resurskrävande såväl personellt som ekonomiskt.  

Hur ska vi kunna flytta fram våra positioner för en mer jämställd idrott om regelverket samtidigt har riktlinjer som är utformat efter marknadsvärdet som ex publiksiffror och biljettpriser? Det arbete som görs både på och utanför planen inom tjej och damfotboll med 170 000 aktiva spelare är viktigt både för utövarna, men också för samhället i stort med alla sociala insatser som görs hos våra föreningar Att straffa de företag som vill vara med och driva en positiv samhällsutveckling är fel anser vi.
Annika Grälls, ordförande Elitfotboll Dam
Linda Wijkström, generalsekretare Elitfotboll Dam