En forskargrupp med representanter från Högskolan i Halmstad, Linköpings Universitet, och Göteborgs Universitet har i samverkan med Elitfotboll Dam under säsongen 2016 undersökt sambandet mellan upplevd stress och risken för skada. 228 spelare, alla tillhörande klubbar i Damallsvenskan, har under säsongen, på regelbunden basis, rapporterat upplevd stressnivå samt skador.

Den stora mängden inrapporterad data från spelarna ger en unik möjlighet att få ökad kunskap kring hur stress och skador kan vara relaterade över tid.

Resultatet från studien visade att en ökning i stressnivå var relaterad till en förhöjd skaderisk. Detta resultat är i linje med resultatet från andra studier, genomförda med andra idrottspopulationer, som också visat att stress kan öka risken för skada.
Det är därför viktigt att tränare och klubbar att arbeta för att främja ett klimat som hjälper spelarna att hantera stressfyllda händelser för att, på så sätt, förebygga skador.

– Resultaten från det forskargruppen presenterar är intressant och det är viktiga svar i klubbarnas skadeförebyggande arbete, säger Victoria Sandell Svensson sportchef Elitfotboll Dam.  Inom damelitfotbollen efterfrågar vi forskning som tyvärr, i nuläget, är knapphändig, fortsätter hon. Anledningen som vi får höra när det gäller bristen på studier är bland annat att damspelare har svårt att rapportera in data.

En av anledningarna till att insamlingen i detta projekt har blivit högre än vanligt kan vara att samverkan har skett med det system som majoriteten av klubbarna har använt i Damallsvenskan under 2016, TrimBite®. TrimBite® är ett analyssystem som är till för tränare, medicinska teamen och spelare för att bland annat följa belastningen hos spelare.

 För att få in den data som forskningen efterfrågar behöver tillvägagångssättet vara enkelt för spelarna, säger Victoria. Resultaten av studierna behöver vara tydliga för att klubbarna ska kunna lyfta in det i deras dagliga verksamhet.

I december presenterade EFD att antalet anmälda skador minskade i Damallsvenskan 2016. 

För mer information kontakta:

Victoria Sandell Svensson, EFD, 070-544 20 13 victoria@efd.se
Andreas Ivarsson, Högskolan i Halmstad, Andreas.Ivarsson@hh.se

Forskargruppen består av följande medlemmar:
Andreas Ivarsson, Högskolan i Halmstad
Urban Johnson, Högskolan i Halmstad
Jón Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mats Börjesson, Göteborgs Universitet
Martin Hägglund, Linköpings Universitet
Markus Waldén, Linköpings Universitet