Sponsringsbranschen växte alltmer under 2015 och omsatte enligt IRM:s mätning ” Sponsring* i Sverige 2016″ 6,9 miljarder 2015.
Enligt organisationen FariPay går cirka 20% av sponsringsmedel till damidrotten.

Hans Sollerman ,vd för företaget E-man, har sedan ett antal år tillbaka sponsrat  KIF Örebro och Rönnby Tiger IBK i innebandy.
Att sponsra damidrott samstämmer med våra grundläggande värderingar, säger Hans. Vi anser att det finns en machokultur på herrsidan som vi inte har samsyn med.

– I större företags värderingar är jämlikhet en viktig grundsten, men när det kommer sponsringen läggs ofantliga summor på herridrott. Större företag, och politiker behöver föregå som förebild för att påverka en förändring, fortsätter Hans.

Tillsammans med KIF Örebro:s spelare och ledare upplever Hans ett annat bemötande mot såväl partners som publik.
För oss är det två faktorer varför vi sponsrar damidrott, värderingarna samt att det är kostnadseffektivt. Vi som partner får mycket ut av  en investerad krona såväl i reklamvärde som i värdegrund. 

* all sponsring inte enbart idrottssponsring.