Det är få personer i fotbollssverige som kan mäta sina meriter med Patrik Anderssons. Patrik har vunnit Guldbollen två gånger, var uttagen till UEFA:s världslag 2001, har vunnit VM-brons, varit Champions League-vinnare och blivit såväl svensk som tysk mästare. Han har spelat för flera av de ledande klubbarna i Europa som exempelvis Barcelona FC, Bayern München och Borussia Mönchengladbach, varit goodwillambassadör för VM 2011, fotbollsambassadör för EM 2013 och styrelseledamot i LdB FC Malmö.

Nu tar sig Patrik an en ny typ av utmaning, när han tar klivet in i styrelserummet och blir strategiskt ansvarig för fotbollsutvecklingsfrågor i Elitfotboll Dams styrelse.

    Jag är otroligt nöjd med att Patrik tackade ja. Vi i styrelsen har länge känt att vi behöver förstärkning på det sportsliga området, och med hans erfarenhet och kunskap kan vi fortsätta att driva utveckling, lyfta blicken och öka takten, säger ordförande Annika Grälls.

 Vid EFD:s årsmöte den 29 mars lämnade valberedningen en styrelseplats vakant. Valet av Patrik Andersson har därför gjorts vid ett extra medlemsmöte per capsulam, på förslag av den nya valberedning som valdes vid årsmötet. Den nya valberedningen baserade sitt förslag på önskemål från både styrelsen och EFD-föreningarna om förstärkning inom det sportsliga området.

 Från och med den 11 april  är Patrik därmed en del av EFD:s styrelse.

     Jag vill skapa förutsättningar för damspelare att nå sina sportsliga drömmar. Det kräver utbildade ledare, bra sportsliga förutsättningar, men också ett eget driv. Fotbollen har gett mig så mycket och nu vill jag ge tillbaka till andra så att de får möjligheten säger Patrik Andersson.

 För frågor kontakta:
Patrik Andersson, 0733-663200
Annika Grälls, ordförande EFD, 070-2466429

Bild: Bildbyrån