Storbritanniens drottning Elizabeth II har avlidit. Den brittiska drottningen visade under sin 70 år långa regent engagemang för kvinnors rätt i samhället. Hon uppmärksammade gärna framgångar inom damidrott, bl.a. uttryckte hon i samband med Englands EM-guld ” – Mästerskapet, och era prestationer, har med rätta fått beröm. Ni har alla satt exempel som kommer att vara en inspiration för flickor och kvinnor i dag och för framtida generationer. Det är min förhoppning att ni ska vara lika stolta över er inverkan på er sport som ni är över resultatet i dag”, skriver drottning Elizabeth II.

Hon blev 96 år.