Elitfotboll Dam hänvisar till och stödjer det remissvar som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inlämnat gälland Spellicensutredningen betänkande ”En omreglerad spelmarknad” ( SOU 20178:30) 

Elitfotboll Dam (EFD) ser en stor oro på det bortfall av intäkter från spelsektorn som riskerar att drabba våra verksamheter till följa av den föreslagna omregleringen. Om Svenska Spels sponsring upphör eller minskar radikalt till följd av omregleringen, är vår bedömning att det blir svårare att kompensera för detta med nya samarbeten – vilket skulle drabba vår verksamhet hårt på alla nivåer.

Inte minst inom de områden som föreningarna, Damallsvenskan och Elitettan, inom EFD driver verksamhet och projekt som har en viktig samhällsverkan när det gäller ex integration, folkhälsa och inte minst flickors lika rätt att utöva fotboll som pojkar.  Detta anser vi att det är viktigt att ta i beaktande i en omreglering.

I enlighet med SvFF:s remissvar ser EFD ett antal möjliga vägar att åstadkomma ett sätt att behandla travsporten och fotbollen mer likvärdigt i samband med att spelmarknaden omregleras.
– Om Svenska Spel delar upp i två delar, ska fotbollen ha en substantiell ägarandel i den del där sportspelen ingår samt garanteras utdelningar.
– Rättigheten till varumärket Stryktipset åretsförs till SvFF. Den operatör som nyttjar varumärket och opererar spelar får därefter betala en ersättning till SvFF. Föregångaren till Stryktipset skapades inom fotbollen och skänktes till det bolag som blev Tipstjänst. I ett läge där förutsättningarna på spelmarknaden nu radikalt ändras på ett sätt som ( om inget görs) innebär stora risker för svensk Fotboll, har nu staten möjlighet att ”ge tillbaka” Stryktipset och på så sätt hjälpa fotbollen att hantera denna situationen.
– Alla spelbolag med licens åläggs att betala en avgift för att nyttja fotbollen ( och annan idrott) som spelobjekt. Detta är tankar som både RF och trav- och galoppsporten ( ATG) också för fram.
Man kan också mycket väl tänka sig någon form av kombination av dessa förslag.

Det är samma flicka vi har i fotbollsklubben som är i skolan och i hemmet och som sedan ska ut i arbetslivet.  En stärkt fotbollsrörelse kommer i sin tur ge tillbaka till samhället av än bättre verksamhet och bättre förutsättningar för att vara engagerad och aktiv. Ökade resurser skulle medföra att arbetet för en positiv samhällsutveckling skulle förstärkas ytterligare.

Annika Grälls                                                                      Linda Wijkström
Ordförande                                                                          Generalsekreterare