Elitfotboll Dam (EFD) har som mål att utveckla akademiverksamheterna inom svensk damfotboll. Elitklubbarna har enats om att den s.k. certifieringen, där föreningarnas ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts, bör vara det bärande verktyget för att driva utvecklingen framåt. Genom en moderniserad och aktiv certifieringsprocess kan svensk damfotboll få tydliga nyckeltal som ger klubbarna möjlighet att mäta och utveckla sina elitmiljöer. 

Vidare har Elitfotboll Dam (EFD) som mål att utveckla svensk damfotboll. Som ett led i detta har EFD och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) skapat ett nytt elitprojekt i syfte att i första hand säkerställa svensk fotbolls strategiska målsättning att nå ”Internationella framgångar för klubblag och landslag”. För att utveckla elitföreningarna så att de når internationella framgångar och fostrar landslagsspelare behöver de stöttning i sin föreningsmiljö.

Mot denna bakgrund söker EFD fyra Fotbollsutvecklare och en projektledare som är ansvarig för elitprojektet.

Sista ansökningsdatum för samtliga tjänster är 14 oktober 2022. Information om tjänsterna finner du i bifogade dokument: