Idag hade Elitfotboll Dam lunchmöte med Regeringskansliet avseende effekterna av det gångna året, men med fokus på riskerna för nuvarande år. Mötet var ett uppföljningsmöte efter den träff som EFD hade i november med idrottsminister Amanda Lind. På det mötet medverkade Annika Grälls, ordförande EFD, Tomas Hoszek, generalsekreterare EFD, Håkan Wifvesson, ordförande FC Rosengård och Krister Ruth, ordförande Umeå IK FF.

EFD lyfte fem områden där pandemin under 2021 kan ge betydande konsekvenser för damelitfotbollen och det gäller ekonomi, publik, flickors idrottande och föreningarnas sociala insatser.

För elitfotbollen oavsett om det är dam eller herrfotboll så bygger stor del av verksamheten på sponsormedel. Medel som innebär att verksamhet kan drivas med allt från barn och ungdomsverksamhet till elitlagen, utbilda spelare och ledare, men också bidra till samhället i stort. 

Ingen har klarat sig undan effekterna av pandemin och för många företag har det varit och är tufft. I sådana lägen så ser man över sin verksamhet, vilket givetvis påverkar fotbollen. Ekonomi och därmed driften är den stora utmaningen för 2021. Våra föreningar är väldigt utsatta för pandemins effekter där nuvarande begränsningar riskerar att rasera en redan väldigt skör rörelse. Att kunna få tillgång till publik är avgörande för fortsatta uppbyggnaden av damelitfotbollen i Sverige. 

Det känns bra att vi får möjlighet till den här typen av dialog för att belysa vår verklighet och hur pandemin slår på vår verksamhet, på så väl kort som långsikt, säger Annika Grälls, ordförande EFD

Damelitfotbollen i Sverige har under många år visat stora internationella framgångar och fostrar dagligen nya talanger som föder våra landslag. I ett samhälle där jämställdhet fortfarande är en viktig samhällsfråga står damelitfotbollen för förebilder och inspiration åt hundratusentals ungdomar att nå sina drömmar. En trend som kan brytas av restriktioner, då unga inte får utöva sin idrott. Speciellt oroväckande är det, då bara 22 % av alla flickor når upp till den rekommenderade dagliga kvoten av rörelse satt till 60 min/dag (att jämföra med pojkarnas 44 %). En redan utsatt grupp riskerar att marginaliseras ytterligare och dessvärre med långtgående konsekvenser.

Damelitfotbollen genererar stora värden till samhället genom klubbarnas CSR arbeten. Mer än hälften av den totala omsättningen för EFD och dess föreningar bidrar till samhällsnytta. Föreningarna inom EFD genomför en rad olika projekt som minskar utanförskap. Det handlar om att skapa arbete för de som är längst ifrån arbetsmarknaden, att inkludera flickor med utländsk bakgrund i fotbollen och föreningslivet parallellt med jämställdhet och värdegrundsarbete. Men även att minska ensamheten på äldreboende. Projekt som gör skillnad, men som är svåra att genomföra under pandemin, då de kanske hade behövts som allra mest.

Mer info:

Tomas Hoszek, EFD,

tomas.hoszek@efd.se 070-513 44 88

Krister Ruth, Umeå IK,

Krister.ruth@umeaik.se

 070-663 75 63

Håkan Wifvesson, FC Rosengård,

hakan@wifvesson.se