I början av 2018 inledde Elitfotboll Dam ett unikt samarbete med LaLiga. Huvudmålet var att höja ribban för klubbar i utvecklingen av damfotboll och öka tillgängligheten för damelitfotboll, bland annat genom ligans digitala plattformar och främja jämställdhet/integration av flickor och kvinnor i samhället genom fotboll. Detta var det första samarbetet som LaLiga tecknade med en annan professionell kvinnlig liga.

Under titeln Avspark organiserade EFD en konferens 2019 som lyfte fram damfotbollens kommersiella värde, hur företag kan investera långsiktigt i jämställdhet och därmed en hållbar framtid. Vid den tiden representerades LaLiga av Pedro Malabia, Director of LaLiga Women’s Soccer i Spanien. Nu fortsätter samarbetet mellan nationsligorna och dess klubbar och fördjupas i ett utbyte av kunskap och erfarenheter för att utveckla damfotboll kommersiellt, organisatoriskt och sportligt.

Den 2 december kommer ett inspirationsseminarium att hållas digitalt och där kommer svenska elitklubbar, under ledning av Pedro Malabia, ta del av den resa som LaLiga har gjort i vilken klubbarna tagit stora steg de senaste åren.

– LaLiga och dess klubbar har kommit långt på kort tid när det gäller att stärka damfotboll i Spanien och utomlands, och våra klubbar kan ta stor lärdom av det arbetet. Vi är två organisationer som starkt stöder arbetet för damfotboll i Europa och tillsammans kan vi utbyta erfarenheter som kommer att utveckla oss ytterligare på lång sikt, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare för Elitfotboll Dam.

Director of LaLiga Women’s Soccer, Pedro Malabia, om samarbetet: – För LaLiga är det mycket viktigt att fortsätta att främja utveckling och professionalisering av klubbar och damfotboll, och med Elitfotboll Dam delar vi visionen om ett långvarigt och långsiktigt samarbete. Detta samarbete och kunskapsutbyte mellan våra organisationer ger också klubbarna otvivelaktigt ett stort värde, vilket gör att de kan etablera internationella relationer och gemensamt gå i rätt riktning.

About LaLiga

LaLiga is a global, innovative and socially responsible organisation which is a leader in the leisure and entertainment sector. It is a private sports association composed of the 20 public limited sports companies (SADs) and clubs of LaLiga Santander and the 22 of LaLiga SmartBank, and is responsible for organising professional football competitions in Spain. In the 2019/20 season, LaLiga reached 2.8 billion people globally. With its headquarters in Madrid (Spain), it is present in 55 countries through eleven offices and 46 delegates. The organisation carries out its social work through its foundation and was the world’s first professional football league to establish a league for intellectually challenged footballers: LaLiga Genuine Santander.

Elitfotboll Dam profundiza su colaboración con La Liga. 

A principios de 2018, Elitfotboll Dam (organización de liga femenina en Suecia) inició una colaboración única con LaLiga.

El objetivo principal era elevar el nivel de los clubes en el desarrollo del fútbol femenino y aumentar la accesibilidad del fútbol femenino de clubes.  Entre otras cosas a través de las plataformas digitales de las ligas y promover la igualdad/integración de las niñas y mujeres en la sociedad a través del fútbol. 

Esta fue la primera colaboración que firmó LaLiga con otra liga profesional femenina.

Bajo el título ”Kick-off”, EFD organizó en 2019 una conferencia que destacó el valor comercial del fútbol femenino, cómo las empresas pueden invertir en la igualdad de género a largo plazo y, por lo tanto, en un futuro sostenible.

En ese momento LaLiga, fue representada por Pedro Malabia, director de fútbol femenino.

Ahora la cooperación entre ambas ligas y sus clubes continúa y se profundiza en un intercambio de experiencias y conocimientos para desarrollar el fútbol femenino de forma comercial, organizativa y deportiva.

El día 2 de diciembre se llevará a cabo un seminario de inspiración de forma digital donde los clubes de élite suecos, bajo el amparo de Pedro Malabia, participarán en el viaje que ha hecho LaLiga y los clubes dando grandes pasos en los últimos años.

– LaLiga y los clubes han avanzado mucho en el corto plazo en relación al fortalecimiento del fútbol femenino en España y en el extranjero, y nuestros clubes pueden aprender mucho de su trabajo. Somos dos organizaciones que apoyamos fuertemente el fútbol femenino en Europa y juntas podemos intercambiar experiencias que a largo plazo nos desarrollarán aún más, dice Tomas Hoszek, secretario general de ElitFotboll Dam.

– El director de Fútbol Femenino de LaLiga, Pedro Malabia, ha señalado que “para LaLiga es muy importante continuar potenciando el desarrollo y profesionalización de los Clubes y del fútbol femenino, y con Elitfotboll Dam compartimos esa visión de trabajo sostenido y de largo plazo junto a los Clubes. Esta colaboración e intercambio de conocimientos entre ambas instituciones aporta además un valor indudable a los Clubes, permitiéndoles establecer relaciones a nivel internacional y avanzar en la dirección correcta.”