Under denna vecka genomför SvFF:s Tävlingsavdelning spelordningsmöte med Elitettan så att även denna serie kan starta den 14 juni. En förutsättning är givetvis att man kan leva upp till de krav som kan ställas i fråga om ansvarsfullt resande samt att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka risken för smittspridning, bland annat avseende symtomfria deltagare, publikfria matcher och isolerat resande.

SvFF bedömer att klubbarna i våra högsta serier på damsidan, som företräds av Elitfotboll Dam (EFD), har en sådan professionell organisation och struktur att de kan leva upp till de krav som kan ställas i fråga om ansvarsfullt resande. Resandet i sig är också nödvändigt för att genomföra dessa matcher och serier, vilket är tillåtet utifrån de föreskrifter och rekommendationer som FHM meddelat.

Fastställt spelprogram för Elitettan kommer att offentliggöras när det nya spelordningsmötet genomförts.