Den ekonomiska analysen av klubbarna i OBOS Damallsvenskan 2018 är nu sammanställd och presenterad av Svenska Fotbollförbundet, SvFF. Analysen har gjorts sedan 2003 och baseras på de ekonomiska underlag som klubbarna lämnat in samt deras årsredovisningar.

Målsättningen är att den inrapporterade resultaträkningen enbart ska omfatta dam- och flickfotbollsverksamheten i föreningarna, vilket medför att intäkter och kostnader skiljer sig från årsredovisningarna i en del av föreningarna. I 2018 års OBOS Damallsvenskan är det fyra föreningar som inte är rena damfotbollsföreningar. LB07 rapporterar hela föreningen, inklusive herrverksamheten medan Vittsjö GIK Hässleholm rapporterar enbart damfotbollsverksamheten.

Även Djurgårdens IF FF samt Hammarby IF FF rapporterar enbart damverksamhet. Det bör dock observeras att föreningarna inte själva har sin redovisning uppdelad på detta sätt och att det inrapporterade därmed är ungefärliga siffror.

Den fullständiga rapporten kan läsas via länken i slutet av artikeln, men vi har här lyft några intressanta utdrag denna.

Medianintäkten har stigit kraftigt de senaste två åren till över 9000 tkr, dessförinnan låg medianintäkten stabilt runt 7000 tkr. Intäkterna i OBOS Damallsvenskan har därmed stärkts kraftigt de senaste åren. Det är anmärkningsvärt att enbart tre klubbar år 2018 redovisar lägre intäkter än 2016 års medianintäkt, samt att fem klubbar redovisar intäkter över 10 000 tkr.

Posten medel gemensamma avtal, är tänkt att inkludera alla de ersättningar som klubbarna får via Elitfotboll Dam (EFD). Dessa medel innehåller ersättningar från OBOS, Svenska spel, spelarutvecklingsmedel, gemensamma marknadsprojekt och diverse bonusar. Denna post har höjts drastiskt från föregående år vilket främst beror på att EFD tecknade två stora avtal under 2018, där det ena innebar en höjning av Svenska Spel-avtalet, det andra att OBOS blev ny titelsponsor. Dessa medel står nu för 11 % av de totala intäkterna jämfört med 6% föregående år.

Tre föreningar, Kopparbergs/Göteborgs FC, IF Limhamn Bunkeflo samt Kristianstad DFF, har höjt sina intäkter med minst 20 %. För IF Limhamn Bunkeflos del består en stor del av solidaritetsersättning för herrspelare.

Anmärkningsvärt är även att alla renodlade damfotbollsföreningar redovisar minst
7 500 tkr i int
äkter. 

Den genomsnittliga spelarersättningen ökade 2018 med 11 % jämfört med föregående år, efter två års minskningar och når därmed precis över 2013 års toppnotering. Snittersättningen per klubb uppgick 2018 till 2 988 tkr (2016: 2 691 tkr). Det framgår i rapporten dock att det klubbarna betalar i spelarersättning ökat med ca 57 % sedan 2009.
Den genomsnittliga spelarersättningen uppgick år 2018 till 11 319 kr/månad per spelare vid 12 månaders anställning och antaget 22 spelare i spelartruppen, att jämföra med 10 193kr/månad 2017.

För andra året i rad är det inte föreningen med högst kostnader som vinner serien, vilket var fallet mellan 2010-2016. Piteå IF DFF som vann OBOS Damallsvenskan hade enbart seriens sjätte högsta kostnader. Kopparbergs/Göteborgs FC som kom tvåa, hade seriens fjärde högsta kostnader.

  Av de tolv föreningar som spelade i OBOS Damallsvenskan 2018 hade nio föreningar (2017:10 st.) positivt eget kapital och tre föreningar negativt eget kapital. 

Den fullständiga analysen från SvFF kan du läsa här