Som uppstickare i omvärldsbevakningsbranschen vet Notified hur det är att kämpa mot de stora drakarna och vikten av kreativa tilltag för att få synlighet och spridning.

EFD jobbar också med ett utanförboxentänk i sitt arbete att öka uppmärksamheten för Sveriges damelitklubbar. Nu ingår Notified partnerskap med EFD för att organisationen ska öka spridningen för klubbarna och kunna nå ut ännu bredare med sina budskap.

Notified föddes ur idén om att hjälpa varumärken jobba smartare och effektivare med sina sociala medier genom en enkel omvärldsbevakning. Tilläggstjänsten Sparkle är relativt ny på marknaden och syftar till att öka varumärkens engagemang genom en enkel innehållsplattform. Inom damfotbollsvärlden har både klubbar och spelare kommit långt i sitt arbete kring sitt sociala mediearbete.

Inläggen är ofta personliga och intresseväckande och genom visualiseringstjänsten Sparkle kommer klubbarna och spelarna få ännu bredare spridning, lättare skapa engagemang och därmed uppmärksamhet kring sporten.

Aktiviteterna på sociala medier inom damfotbollen har ökat markant de sista åren. Tillsammans i samarbetet med Sparkle tror vi att vi kan än tydligare visa på det engagemang som finns inom Sveriges största idrott , damfotbollen, säger Linda Wijkström, Generalsekreterare, EFD.

I förlängningen är förhoppningen en bredare spridning och engagemang kan leda till ett större publikantal och större partner/sponsorskap för damfotboll. Detta ses som ett långsiktigt samarbete.

Notified vet hur det är att vara en utmanare i en bransch med betydligt större aktörer, säger Pär Lagerström, VD, Notified. Precis som oss har damfotbollen  kämpat för sin status och legitimitet i många år och om vi kan stötta sporten med våra verktyg gör vi det gärna. Vi tror verkligen att Notified och Sparkle kan öka spridningen både på och under fotbollsplan. Samtidigt tror vi att damspelarnas och publikens engagemang tydligt kan visa potentialen i tjänsten Sparkle som gör att andra lockas att använda den, fortsätter han.

Förutom att stötta andra uppstickare såsom klubbarna inom damfotbollen ser Notified fler fördelar med samarbetet. I och med att företaget verkar inom techbranschen, en väldigt mansdominerad värld ser man samarbetet som ett sätt att både visa att man strävar efter jämn könsfördelning och en förhoppning om att kanske hitta framtida stjärnor. Även om önskan vore att de alla kvinnliga spelare kunde leva på sin sport så länge de önskade, så är man väl medveten om att verkligheten inte ser ut så och om någon dessa fotbollsspelare någon gång fick en lyckosam karriär på Notified ser man det som ett stort plus.