Näthat drabbar fotbollen i samma utsträckning som övriga samhället och är fullständigt oacceptabelt.

En internationell bojkott är initierad av The PFA (Spelarorganisationen i England). Anledningen är att man menar att sociala medieföretagen inte tar ansvar för allt det hat och de hot mot fotbollsspelare och andra runt fotbollen som fritt får ske på deras plattformar.

Berörda medier är Facebook, Twitter och Instagram under perioden 30/4 kl 15:00 till 3/5 kl 23:59.

UEFA gick ut under kvällen till sina medlemsförbund. Elitfotboll Dam stöttar initiativet men skulle välkomna bättre framförhållning från initiativtagarna för att uppnå bästa möjliga effekt. Med en dags varsel kan vi inte nå ut till alla berörda intressenter och göra den strategiska förflyttning av marknadsföring och kampanjer som krävs.

EFD rekommenderar alla klubbar att ta ett eget beslut i frågan.